V Krajské knihovně Karlovarského kraje se konal seminář k Individuálnímu projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012. Cílem semináře bylo získat a prohloubit si odborné znalosti z problematiky služeb sociální prevence.

Samotného semináře se kromě poskytovatelů sociálních služeb kraje zúčastnili vedoucí odborů sociálních věcí a zástupci měst a obcí. Na semináři byly prezentovány dvě odborné přednášky zaměřené na sociální rehabilitaci a terénní programy. Účastníkům akce byly prezentovány praktické zkušenosti z práce s problémovou mládeží na území hlavního města Prahy. Účastníci tím získali nové podněty, inspiraci pro možné zkvalitnění poskytované služby na území Karlovarského kraje. Závěr první části prezentace byl obohacen o zajímavou videonahrávku z pražského nízkoprahového zařízení s názvem Krok v čase.

Druhá část přednášky byla zaměřena na sociální služby- Sociálně terapeutické činnosti v pobytových sociálních službách a sociální rehabilitaci. Také tyto získané zkušenosti a informace jsou pro poskytovatele z našeho kraje, vzhledem i k dalším dvěma probíhajícím individuálním projektům, velmi cenné a podnětné. Na závěr byla připravena ještě jedna přednáška od pana Jakuba Čtvrtníka, a to na téma Proces systému nákladovosti a výkaznictví u vybraných služeb sociální prevence.

Karlovarský kraj děkuje všem prezentujícím lektorům za zajímavé informace a všem účastníkům za projevený zájem a účast na tomto velmi zajímavém semináři. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.