Už několik měsíců řeší vedení Karlovarského kraje problém s výskytem invazivních rostlin v regionu. Rozhodlo se připravit projekt na likvidaci těchto druhů rostlin, především bolševníku velkolepého. Zřejmě v první polovině příštího roku chce nechat zmapovat situaci v kraji a poté zahájit likvidaci rostlin.

„Počítáme, že celkové náklady na zmapování výskytu invazivních rostlin v kraji budou přibližně šest milionů korun. Zmapováno bude zhruba 280 tisíc hektarů,” uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil. Kraj investuje do likvidace bolševníků ročně přibližně 80 tisíc korun. Nyní se chce ovšem ještě zaměřit na křídlatku a netýkavku.

„Zmapovat necháme téměř celý kraj. Poté bude připraven projekt na likvidaci těchto rostlin. Na to se budeme snažit získat finanční prostředky z dotačních titulů. Jednáme ovšem i s některými společnostmi, které by nám finančně přispěly. Například Povodí Ohře nám slíbilo, že nám poskytne na mapování jeden milion korun. To by mělo začít už příští rok,” dodal náměstek hejtmana.

Bolševník velkolepý se šíří podél cest a vodních toků. Obvykle nejdřív ovládne lidskou činností narušenou a zpustlou oblast a s podporou takto vzniklých ohnisek se pak začne šířit i na vlhká a na živiny bohatá stanoviště v okolí, odkud postupně vytlačí konkurenčně silné byliny. Jeho semena vyklíčí velmi brzy na jaře, rychle přerostou většinu rostlin a vytvoří zákryv, který mu poskytuje velkou výhodu. Časem obvykle dojde k vytvoření souvislého porostu, který může pohltit 80 procent veškerého slunečního záření a zcela znemožnit ostatním rostlinám růst.

Šťáva z lodyh a listů této rostliny obsahuje přírodní obranné látky, které ve tmě jen dráždí kůži, ale na denním světle způsobují těžké poleptání a zpuchýřování pokožky. Hrozí i vážné poškození zraku. Zranění jsou velmi bolestivá a velmi těžce se také hojí. ⋌