Stavba nové zastávky má být podle náměstka karlovarské primátorky Petra Bursíka jakýmsi pilotním projektem, který má přesunout část městské hromadné dopravy ze silnice na koleje.

O takzvaných vlakotramvajích se v lázeňském městě mluví už několik let. Reálně se o tom uvažovalo už v době, kdy se nová KV Aréna otvírala, tedy v roce 2009. Poté se plánovalo čerpat na tento projekt peníze z Evropských fondů, ale až nyní má tento záměr dostat první reálný obrys.

„Máme v současné době na stole dvě varianty umístění zastávky u arény. Preferujeme tu blíže míčové hale, která bude pro cestující a návštěvníky arény snáze dostupná,“ vysvětlil Petr Bursík s tím, že zastávka by měla být vzdálena zhruba sto dvacet metrů od míčové haly.

Realizaci společného projektu, který ale bude celý financovat Správa železniční dopravní cesty, potvrdilo i vedení této státní organizace.

„V letošním roce předpokládáme nezbytné administrativní kroky, jako kompletní majetkové vypořádání, společné stavební povolení a další nezbytné přípravné kroky. Vlastní realizaci, jejíž náklady jsou odhadovány na pětatřicet milionů korun, pak plánujeme v roce 2020,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová, která potvrdila i fakt, že z hlediska cestujících a jejich přístupu k hale je varianta zvolená radnicí více vyhovující.

Druhou variantou bylo umístění zastávky za Centrem zdraví a bezpečí, kde by byl přechod přes koleje složitější.

V Karlových Varech existuje projekt na několik dalších nových železničních zastávek, které by mohly být realizovány v příštích letech. Cílem projektu je odlehčit městské hromadné dopravě a naučit jak Karlovaráky, tak i návštěvníky města přepravovat se po městě po kolejích. Jestli se to povede, je otázka budoucnosti, jisté ale je, že zastávka KV Aréna na trati Karlovy Vary – Mariánské Lázně se pomalu, ale jistě stává realitou.