„Pro žadatele, kterými jsou především spolky nebo ústavy, jsme letos z krajského rozpočtu vyčlenili 900 tisíc korun. Z toho 29 130 korun poputuje na žádost o dar Krajské hygienické stanici Karlovy Vary, jelikož nemůže být jako organizační složka státu příjemcem dotace. Na krajský úřad bylo doručeno celkem 21 žádostí, přičemž 6 zájemců o finanční podporu muselo být vyřazeno, protože nesplnili podmínky. Výše dotace může v jednotlivém případě dosáhnout částky 200 tisíc korun a oproti jiným titulům lze podat více žádostí najednou,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek s tím, že se vždy musí lišit účel projektu.

Prostředky tak lze použít na realizaci projektů, které se soustředí na prevenci nemocí a úrazů, preventivní národní programy – screeningové programy, jež pomáhají odhalit onemocnění, eliminaci zdraví škodlivého chování, jako je například užívání drog, alkoholu či tabákových výrobků, podporu duševního zdraví a zvyšování kvality poskytování zdravotní péče. Projekt musí být současně realizován na území Karlovarského kraje. Pokud nebude splněna tato podmínka, žadatel musí prokázat, že se na projektu podílejí subjekty z regionu, eventuálně se týká místních občanů.

Podoba retailové nákupní zóny v Jenišově.
V Jenišově vyroste nová obchodní zóna. Bude se jmenovat Klokan