Jaká budoucnost čeká Karlovarskou krajskou nemocnici? Ve hře je znovu několik variant. „V úvahu připadá svěřit řízení nemocnice jako celek nebo jednotlivě chebskou a sokolovskou špičkovým odborníkům, s nimiž bychom uzavřeli manažerskou smlouvu. Hledáme firmu, která má v řízení nemocnice praxi, výsledky a určité krédo. To je například ostrovská nemocnice. Zatím není nic definitivní, třeba vše zůstane tak, jak to je, nebo zvolíme úplně jiný model,“ uvedl hejtman Josef Novotný (ČSSD).

Přesto je ale budoucí spolupráce kraje s ostrovskou nemocnicí více než pravděpodobná. „Skupina Nemos projednala projekt, týkající se spolupráce oblasti řízení a správy Nemocnice Sokolov a Nemocnice Cheb. Nabídka je předkládána s plnou odpovědností a s cílem přispět ke stabilizaci a rozvoji kvality poskytované zdravotní péče v karlovarském regionu. Projekt je připravován v úzké kooperaci se společností Sokolovská Uhelná a má podporu vedení kraje,“ uvedl David Soukup, jednatel společnosti Nemos Plus.

Vedení kraje proto už na pondělí svolává kulatý stůl o zdravotnictví, na nějž zve ředitele tří nemocnic v kraji, starosty Chebu, Sokolova, karlovarského primátora a představitele soukromých špitálů v Ostrově a Mariánských Láních.

Názory na řízení nemocnice ostrovskými manažery se ale už nyní různí.

„Návrhem jsem byla zaskočena. Vymyká se řešení problémů nemocnic, které jsme zpracovali ve strategickém dokumentu. Nebráníme se diskuzi, ale především nás zajímají názory zdravotníků,“ uvedla Berenika Podzemská (Hnutí Doktoři), radní pro zdravotnictví.

„Návrh o tom, že by měla ostrovská nemocnice řídit sokolovskou a chebskou vím teprve několik dní. Jak by to mělo v praxi konkrétně fungovat zatím netuším. Pokud návrh přinese daleko větší samostatnost naší nemocnice, po které tolik voláme, nebudeme proti,“ řekla náměstkyně lékařské péče sokolovské nemocnice Zuzana Fialová.