„Tématem cvičení byla spolupráce mezi policejními orgány sousedních zemí při případech páchání trestné činnosti a následného útěku pachatelů do sousedních zemí,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Celé cvičení mělo dvě části. „Tou první bylo přeshraniční pronásledování ze Spolkové republiky Německo do Čech, tou druhou pronásledování z Čech do Německa,“ uvedl mluvčí. Celkové zhodnocení podle jeho slov prokázalo schopnost obou policejních sborů spolupracovat navzdory jazykové bariéře i rozdílné právní úpravě.