Podle protidrogových koordinátorů je to výsledkem lepší informovanosti narkomanů. Vyplývá to z výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje, kterou projednala ve čtvrtek krajská rada. "V loňském roce jsme zaznamenali zhruba zdvojnásobení počtu klientů. Přičítáme to informovanosti, spolupráci se školami a neziskovým sektorem.

Takže i lidé, kteří dříve nevyhledávali pomoc, nyní centra vyhledávají. A to je první krok k vyléčení závislostí," uvedla radní Ellen Volavková, která má sociální oblast na starosti. Zatímco v roce 2005 centra poskytovala pomoc jen asi 460 klientům, loni to bylo už přes 700. Jakou část z celkového počtu narkomanů ale tato skupina tvoří, si ani odborníci netroufají odhadnout. "Vždyť například anonymní průzkum, který studenti dělali na jedné střední škole, uváděl, že zkušenosti z drogou má 85 procent studentů," dokreslila Volavková. Podle zkušeností pracovníků neziskových organizací, které v kraji v této oblasti působí, je nejčastější drogou pervitin, kterou užívá asi polovina klientů center, poté marihuana nebo hašiš, v menší míře pak těkavé látky nebo heroin. Marihuanu ale mnoho zejména mladých lidí nepovažuje za klasickou drogu, a nemá tak potřebu hledat pomocnou roku.

Jak ale zkušenosti ukazují, v části případů pak kuřáci marihuany přecházejí na tvrdší drogy. Z výroční zprávy mimo jiné vyplývá, že průměrný věk klientů kontaktních center je 22,5 roku. Nejmladšímu bylo teprve 16. "Přitom centra kontaktují většinou lidé, kteří už mají se závislostí velké problémy," doplnila Volavková. Podle Volavkové se ale daří plnit úkoly akčního protidrogového plánu.

To neznamená, že by se situace v užívání drog v kraji lepšila, rozjely se ale preventivní programy na školách od mateřských až po střední, fungují kontaktní centra či centrum substituční terapie. Kraj z peněz, které dostává na protidrogovou prevenci, rozděluje každoročně mezi dvě neziskové organizace Kotec a Světlo Kadaň celkem 500 000 korun.