V Česku vznikl unikátní inovativní projekt protidrogové prevence. Má podobu vlaku, v jehož útrobách se nejenom děti mohou všemi smysly, ale zároveň bezpečně seznámit s riziky konzumace drog.

Od počátku jeho existence projekt navštívilo přes deset tisíc lidí. V interiéru speciálně vybavené stříbrné vlakové soupravy prochází návštěvníci zážitkovou projekcí, která ukazuje hrozby závislostí. Projekce vede účastníky programu k úvahám o hodnotě lidského zdraví a hodnotového žebříčku obecně. „Projekt nabízí poutavou a pro mladé lidi atraktivní formou zamyšlení nad reálným příběhem a jeho souvislostmi,“ uvádí Jakub Frydrych ředitel Národní protidrogové centrály, která projekt podporuje.

Vlak vám předloží věrný příběh narkomana. Návštěvník je od vstupu do interiérů konfrontován s celým jeho životem.

Od kontaktu s první drogou, prvními problémy se zákonem až k pobytu ve vězeňské cele. V našem regionu jsou sociopatologické jevy spjaté s narkomany obecným problémem, který se plíživě šíří i do sousedního Německa. Zájem o unikátní edukativní projekt tak projevilo i německé příhraničí. „Přeshraniční rozměr je klíčový. Chceme s vlakem dokázat, že Česko může nabídnout i něco pozitivního, nejen levné drogy. Protidrogový vlak děti 'baví' a učitelé jsou z jejich reakcí nadšení. Loňská návštěva západu to jen potvrdila. Pro velký zájem se do Karlovarského kraje vracíme s rozšířenou nabídkou zastávek.“ říká Pavel Tuma, autor projektu.


Plánované zastávky v Karlovarském kraji

KARLOVY VARY 18. května
CHODOV 21. května
SOKOLOV 22. května
CHEB 24. a 25. května