Před šedesáti lety jej postavili vojáci a je v tak špatném stavu, že je nutné jej uzavřít

Lidé v Šemnici, kteří žijí v blízkosti tamního mostu, si mohou částečně oddechnout. Roky naléhali na vedení obce, aby byl tento provizorní přejezd přes řeku Ohři odstraněn a postaven nový. Hlučné dřevěné pražce dosluhujícího monstra se totiž rozbušily vždy, kdykoliv po nich přejelo auto. Když si zdejší trasu vybral řidič nákladního auta, a to bylo stále častěji, lidé nemohli ani spát. Stížností přibývalo, ale řešení se odkládalo. Rozhodnuto je až nyní, po vleklých jednáních Krajského úřadu Karlovarského kraje a krajské správy a údržby silnic.

Velmi špatný stavební stav mostu, který zde jako provizorium před šedesáti lety postavili vojáci, si vyžádal mimořádnou mostní prohlídku. Tu koncem srpna provedla v Šemnici krajská správa a údržba silnic.

„Ze závěru prohlídky vyplynulo, že tento most je v tak špatném stavu, že je nutné jej uzavřít. Krajská správa a údržba silnic bude jako majetkový správce mostu povinna podat podnět na příslušný silniční správní úřad, aby byl mostní objekt pro veřejnou dopravu uzavřen a v případě zájmu obce Šemnice povolen pouze jako lávka pro pěší,“ uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

Kvůli řešení situace mostu v Šemnici se konalo v nedávné době jednání hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného s vedením obce a vlastníky nemovitostí v blízkosti mostu.

„Rozhodli jsme, že dojde k opravám stávajícího mostu, aby se zajistila bezpečnost chodců. V současné době probíhá zadávací řízení na výběr dodavatele. Předpoklad jeho dokončení je ještě letos na podzim. Ani tato opatření však neřeší zásadní zlepšení stavu mostního objektu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Uvažovalo se i o výstavbě nového mostu, který by byl posunut cca 200 až 250 metrů níže po proudu řeky Ohře. Krajská správa a údržba silnic zadala na základě výběrového řízení uskutečněného letos v červnu projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí. „Výstavba by však vzhledem k současným úsporným opatřením v krajském rozpočtu byla finančně náročná, odhad převyšuje 100 milionů. Navíc po zbudování nového mostu by měl být stávající mostní objekt zdemolován, včetně potřebných prací k zabezpečení přístupových komunikací na obou stranách řeky Ohře,“ vysvětlil Navrátil.

Vedení Karlovarského kraje proto rozhodlo, že projektová příprava bude pokračovat ve variantě rekonstrukce stávajícího mostu. „Pro realizaci rekonstrukce budeme hledat možnosti k získání potřebných finančních zdrojů v odhadované výši cca 35 až 45 milionů korun,“ uzavřel Navrátil.

Starosta: Lávka pro pěší? To je ta nejhorší varianta

Zřejmě horký podzim čeká šemnického starostu Vladislava Tůmu. Na jedné straně stojí lidé, kterým provizorní most bytostně vadí a už roky požadují, aby byl opraven, na druhé ti, kterým by jeho uzavření pro veřejnou dopravu zkomplikovalo život. Jaký tedy bude zájem obce?

„Aby most zůstal pouze jako lávka pro pěší, to je pro nás ta nejhorší varianta. Máme zájem na tom, aby zde doprava zůstala. Vždyť uzavření mostu pro auta by odřízlo jednu šestinu obce. Jak by do této části pak zajížděli záchranáři, hasiči, protestovat budou zemědělci, bouřit se budou lidé a čekám i petice,“ uvedl starosta. Ten vidí řešení ve zbudování provizorního pontonového mostu, i když ví, že i to prosadit bude náročné. „Jednání stále pokračují. Ještě se sejdeme s představiteli krajské správy a údržby silnic a náměstkem Navrátilem,“ uvedl.