Střední průmyslová škola Ostrov nejenže patří ke kvalitním stálicím středoškolského vzdělávání v Karlovarském kraji, od loňského roku navíc funguje jako oficiální Cambridge Assessment Center. Náročné zkoušky v anglickém jazyce tam mohou skládat nejen její studenti, ale i ti z karlovarského a sokolovského gymnázia. Díky tomu má tak škola od letošního roku 19 úspěšných držitelů certifikátů Cambridge English (CE), nejuznávanější jazykové zkoušky na světě oficiálně potvrzující jazykovou úroveň držitele.

"V prosinci se na škole uskutečnily vůbec první oficiální jazykové zkoušky (CE), a i když se již v minulém roce někteří naši studenti úspěšně „jazykově certifikovali“, zájem o absolvování byl několikanásobně vyšší. Jazykových zkoušek se zúčastnilo devatenáct průmyslováků napříč druhými, třetími i čtvrtými ročníky. Motivací jim bylo nejen získání mezinárodního certifikátu, ale z úspěšného složení zkoušky též vyplývala možnost uznání profilové části anglické maturity," informoval ředitel školy Pavel Žemlička. Neméně důležitým motivačním faktorem byl podle něho i fakt, že úspěšným kandidátům mezinárodních zkoušek škola zpětně proplatila část vynaložených finančních nákladů.

Z těch, co první cambridgské zkoušky absolvovali, bylo sedm, kteří získali certifikát Advanced (C1). "Ten potvrzuje velmi pokročilou úroveň angličtiny a je důkazem velmi rozvinuté slovní zásoby. C1 je nejčastěji požadovaná úroveň anglického jazyka pro vstup na zahraniční univerzity. Jedenáct studentů pak získalo certifikát First (B2), který je nejrozšířenější zkouškou na světě a je často využíván k potvrzení úrovně angličtiny u přijímacího řízení na vysoké školy v České republice i zahraničí. Jedna studentka pak dosáhla úrovně Preliminary (B1). Tento mezinárodní certifikát potvrzuje úroveň jazykových znalostí na úrovni státní maturity v České republice," doplnil ředitel Žemlička.

Že je pro ostrovskou průmyslovou školu angličtina velice podstatnou součástí, potvrzuje i to, že se pravidelně účastní online mezinárodní soutěže ve znalostech anglického jazyka s názvem Best in English. "Tato soutěž se u nás stala tradicí, která studenty i školu v rámci Karlovarského kraje řadí k nejúspěšnějším účastníkům několika posledních let. Po roční covidové odmlce se Best in English účastnilo 17 223 studentů ve věku od 14 do 19 let z 595 škol a ze 32 zemí světa. Barvy Karlovarského kraje hájilo šest středních škol. Naše škola mezi nimi vyhrála, a to díky úspěchu svých soutěžících. Jen pro představu, nejúspěšnější reprezentant naší školy Jaroslav Kučera se umístil na 105. místě v žebříčku České republiky, což je 407. příčka v rámci světa," uvedl ředitel průmyslové školy.

„Rok, co rok pozoruji, jak se jazyková úroveň našich studentů zvyšuje, a to nejen díky práci ve škole, ale také díky osobnímu zájmu a nasazení studentů v rámci odborných projektů a volnočasových aktivit, kde dnes angličtinu zcela běžně používají. Jen tak dál,“ komentovala úspěchy svých svěřenců i kolegů pedagožka Alena Závorová.