První karlovarskou demonstraci hlídali ale agenti StB. „Už když jsem k poště přicházel, všiml jsem si, že celý prostor je obsazený příslušníky StB. Bylo jich asi třicet. Některé jsem znal ze svého bydliště v Tuhnicích a některé z vlastní zkušenosti při výsleších na StB. Nastoupili na nás a zapsali si naše údaje z občanských průkazů,“ vypráví Jindřich Nový v knize o revolučním roce 1989 v Karlových Varech, kterou napsal karlovarský muzejník Jan Nedvěd.

Nezaháleli ani karlovarští gymnazisté. Na úterý 21. listopadu svolali shromáždění ke kinu Čas. Nevěděli však, že na odpoledne je svolána také demonstrace k protější Perle. „K jejich překvapení se tam již jedna manifestace konala. Totiž ta, kterou podle svého scénáře každodenních setkání pořádali Jiří Kotek a Jan Horník u budovy tehdejší Perly. Zcela spontánně ji zahájil Jindra Konečný. Nejen studenti neměli ani tušení o demonstraci před Perlou, nýbrž i organizátoři této akce nevěděli o studentském působení,“ vzpomíná historik a muzejník Nedvěd.

Gymnazisté se chtěli přidat k druhé demonstraci, cestu jim však zatarasil kordon Veřejné bezpečnosti. „Došlo k dohadování a dav u Perly začal skandovat „pusťte je!“ Nakonec příslušníci bezpečnosti studenty pustili,“ pokračuje Nedvěd. 22. listopadu se před Perlou sešlo pět tisíc lidí. Pamětníci si určitě vybaví plastiku dvou zdvižených prstů ve znamení V jako vítězství, která stála na soklu před Perlou, obklopená zapálenými svíčkami. Vyrobil ji sochař Jan Kotek. Organizátoři protestů v roce 1989 se ji snažili po letech nalézt, ale marně. To byl symbol karlovarské revoluce. I když se 22. listopadu proměnily protesty v masová shromáždění, milice, i ty karlovarské, byly v ten den v pohotovosti. „Velmi živě si vzpomínám na 22. listopad 1989, kdy jsme byli povoláni do prostor Pozemních staveb Karlovy Vary, kde jsme měli uniformy a zbraně. Velitel jednotky nám sdělil, že má ze štábu informaci o případném nasazení,“ vypráví se v knize. Milicionáři nakonec skončili v Praze, kde přečkali noc ve Vysoké škole politické.

V pátek 24. listopadu se demonstrace přesunuly před Thermal. „Bylo to kvůli rostoucímu počtu účastníků a taky kvůli tomu, že Thermal nabídl připojení elektřiny a zvukového zařízení,“ dodal karlovarský historik.