Už v červnu letošního roku by měla být dokončena první etapa rekonstrukce Becherovy vily. Naváže na ni druhá etapa, během níž budou provedeny sadové úpravy, rekonstrukce altánu, oplocení, vybavení interiéru galerie. „Kompletně bude stavba ukončena v červnu 2012,“ uvedla krajská mluvčí Jana Pavlíková.

Celkové náklady opravy Becherovy vily činí téměř 89 milionů korun. „Ze sta procent budou předfinancovány z prostředků Karlovarského kraje. Evropské dotace budou činit téměř 78 milionů a částku 11 milionů uhradí Karlovarský kraj,“ vysvětlila mluvčí. Dodala, že cílem projektu, který bude financován z prostředků Evropské unie (ROP NUTS II Severozápad), je obnova této historické památky.

Rekonstrukcí objektu Becherovy vily získá Karlovarský kraj polyfunkční objekt pro galerijní, kulturní a společenské účely. Změna vnitřních dispozic a interiérového vybavení umožní budoucímu provozovateli, Galerii umění Karlovy Vary, zajistit prostor pro výtvarné dílny a odbornou knihovnu, v budově vznikne víceúčelový společenský sál se zázemím, výstavní sály, galerie, místnost pro depozitář a komunikační prostory.

„Po přestavbě zde bude byt správce, dva příležitostné apartmány a kancelář. Rekonstrukcí bývalé garáže vznikne venkovní ateliérová dílna,“ dodala mluvčí.

Zajištěním realizace projektu je pověřena Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, která zodpovídá za řádný průběh přípravných a stavebních prací, za administrativní zajištění včetně komunikace s Úřadem regionální rady a ručí za řádné vyúčtování projektu po jeho ukončení.

Stávající objekt rodinné vily Johanna Gustava Bechera byl v roce 1914 postaven podle projektu architekta Karla Kellera ve vilové zástavbě karlovarské luxusní lokality Westend. Stavba je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury České republiky.

Do roku 1989 byl objekt využíván jako Dům pionýrů a mládeže, v devadesátých letech byl uzavřen. V tomto období proběhla částečná nepříliš zdařilá rekonstrukce vily, která historickou hodnotu s množstvím dochovaných uměleckořemeslných prvků objektu nijak nepozvedla.