Hrubá stavba v areálu Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče (REHOS) Nejdek, který bude první zařízení tohoto druhu v regionu provozovat, je už dokončená. Práce pokračují výstavbou střechy, montáží topení a vzduchotechniky, pak na řadu přijde fasáda. „Proinvestovalo se přes 18 milionů korun z celkových 78,5 milionu. Třípatrová budova s terasou bude mít kromě 23 pokojů pro paliativní péči i společenskou místnost a malou kapli,“ uvedl krajský radní Jan Bureš.
Bureš poznamenal, že hospic by měl začít sloužit klientům na jaře příštího roku.

Podle ředitelky REHOS Nejdek Olgy Pištejové probíhá neustále komunikace se stavební firmou o možných úsporách a o harmonogramu projektu.

Kromě výstavby kamenného hospice podporuje Karlovarský kraj také mobilní hospicové služby napříč regionem.

„Krajští zastupitelé na svém červnovém jednání schválili žádosti o dotace, které předložilo celkem pět provozovatelů domácí hospicové péče. Čtyři z nich dostanou dotaci ve výši 300 tisíc korun, jeden získá 280 tisíc. Celkem jde o téměř 1,5 milionu korun na poskytování mobilních hospicových služeb. Jsem toho názoru, že lidé v našem kraji potřebují jak mobilní hospice, které umožní člověku zůstat do posledních chvil života v domácím prostředí, tak i hospicovou budovu s veškerým potřebným zdravotnickým, sociálním, ale i duchovním zázemím,“ dodal Bureš.

Program na podporu mobilních hospicových služeb proto zařadí do návrhu krajského rozpočtu i na rok 2018.