"Restaurátorské práce provedla Helena Jahodová z Kozojed. Celkové náklady na obnovu památky činily 180 000 korun, 75 % z této částky bylo kryto dotací Ministerstva kultury ČR, zbytek uhradilo město Žlutice," uvedla Alena Faberová ze Žlutického zpravodaje.

Sousoší představuje Boha Otce s plnovousem a Syna sedící na Zeměkouli, přepásané stylizovanými železnými pásy, která pluje na stylizovaných plastických oblacích. Mezi postavami byl na Zeměkouli postaven jednoduchý kříž s plastickým reliéfem holubice, symbolem Ducha Svatého.

Karlovarské letiště.
Do Izraele se létat bude. Karlovarské letiště plány nemění

Pozdně barokní sousoší Nejsvětější Trojice nechal vyhotovit v roce 1774 Adam Kliba na rozcestí při bývalé cestě k poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie ve Skokách přes údolí říčky Střely západně od vsi Verušice. V době před rokem 1945 patřila plastika k usedlosti číslo popisné Adolfa Schopfa. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva však přestalo být sousoší udržováno, chátralo a bylo mechanicky poškozeno. V důsledku koroze železných prvků armatury došlo k odlomení levého chodidla a větší části levé paže Ježíše Krista. Část středového kříže vrcholového sousoší včetně plastiky Ducha Svatého byla také odlomena. Patrně koncem 20. století bylo nakonec zdevastované sousoší přeneseno na nový betonový sokl na návsi uprostřed vsi, původní podstavec byl tehdy patrně odstraněn.

Sousoší Nejsvětější Trojice před restaurováním.Sousoší Nejsvětější Trojice před restaurováním.Zdroj: Verušice