Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

První rok po volbách očima koalice a opozice

Karlovy Vary - Jak hodnotí rok po volbách desetiměsíční práci vládnoucí koalice primátor, a co na to říká opozice

21.10.2011 4
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Primátor: Nemyslím, že by odvedené práce bylo málo

V souvislosti s negativní rétorikou opozičních stran v karlovarském zastupitelstvu na adresu současné městské vlády, kterou lze shrnout do opakování "jste diletanti, ničíte město, nic neděláte a když děláte, tak špatně, nic jste nedokázali", rekapitulujeme věcně s odstupem deseti měsíců to nejpodstatnější ze všech oblastí života města, co se podařilo udělat, změnit, případně nastartovat. Vztaženo k necelému roku našeho fungování nemyslím, že by odvedené práce bylo málo a se špatnými výsledkem. Je zřejmé, že - opět díky krátkému časovému období - je řada problémů k řešení ve frontě, ne všechno se daří z měsíce na měsíc, některé oblasti vyžadují strategická rozhodnutí a koncepční řešení, která vyžadují delší časový úsek. Věcná, v kontextu programového prohlášení Rady města sestavená desetiměsíční bilance tak může být protipólem nekonkrétní opoziční rétoriky osočující nás obecně z toho, že existujeme.

PODAŘILO SE


OTEVŘENÁ RADNICE A TRANSPARENTNÍ SAMOSPRÁVA
- přinášíme přímé přenosy i videozáznamy z jednání zastupitelstva města
- vytvořili jsme demokratičtější jednací řád zastupitelstva, umožňuje i větší zapojení veřejnosti
- zveřejňujeme zápisy a usnesení z komisí rady a výborů zastupitelstva
- zpřísnili a učinili otevřenějším zadávání i podlimitních veřejných zakázek, zveřejňujeme jejich zadání, vyhodnocení, následně uzavřené smlouvy a protokoly na webu města ve zvláštní sekci, přehledně na jednom místě
- přehledně také zveřejňujeme nabídky městského majetku a záměry s ním
- šetříme při zadávání zakázek cca 30-50% oproti plánovaným cenám
- Karlovarské radniční listy dávají prostor občanům i opozici
- primátorské dny posílily o bezplatné právní poradenství PRO BONO
- vedení města požádalo Oživení.cz o „protikorupční audit“

MAJETEK MĚSTA, FINANCE A INVESTICE
- podařilo se odvrátit více než 1/4 miliardy Kč odvodů do státního rozpočtu za porušení pravidel pro čerpání dotací v minulosti – v projektech loděnice Ohře a bytová výstavba Stará Role
- snížili jsme schodek letošního rozpočtu pod 200 mil. Kč, do 3 let směřujeme k rozpočtu vyrovnanému – za cenu nepopulárních úspor postupně oddlužujeme město
- aktivně podporujeme novelu rozpočtového určení daní, která pomůže získat více prostředků všem obcím a městům regionu
- jednáme o možnosti navýšení limitu místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
- město ušetří během dvou let 10 mil. Kč na silové elektřině
- Letní kino se dočkalo rekonstrukce, a to s využitím všech dostupných zdrojů, i mimo rozpočet města
- vznikl přeshraniční projekt využití dlouho zanedbávaného areálu Linhart Lázeňskými lesy Karlovy Vary
- vznikl záměr řešení provozu Goethovy vyhlídky karlovarskou Hvězdárnou
- řešíme stav areálu Rolava – záruční opravy, odstranění nevyhovujících prvků, jednáme s rybářským svazem a převod vodních ploch do správy města
- město si ponechá Alžbětiny lázně, bude je rekonstruovat s pomocí dotačních titulů a provozovat jako městské veřejné lázně jak pro obyvatele, tak lázeňské hosty a návštěvníky
- revidujeme předcházející nevyhovující nakládání s majetkem – nevýhodné prodeje a pronájmy („kauzy“). Učinili jsme právní kroky ve věci KV Areny, Lázní III.
- podporujeme nové lokality pro zahrádkářské kolonie, směnili jsme pozemky, připravujeme předání zahrádkářům
- odborně jsme posílili městský tým pro využití dotačních titulů prostřednictvím odborných garantů projektů IT (metropolitní síť) a Integrovaného plánu rozvoje města v Regionálním operačním programu.
- opravili jsme povrch dlouho odkládané Pražské silnice

ARCHITEKTURA A PAMÁTKY
- systematicky pracujeme na nominaci Karlových Varů a celého západočeského lázeňského trojúhelníku, ale i dalších evropských lázeňských měst na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Jsme lídrem evropských lázní v této iniciativě.
- zahájili jsme práce na přípravě nového územního plánu města
- důrazně postupujeme proti problematickým stavebním záměrům poškozujícím ráz a podstatu Karlových Varů
- usilujeme o vyšší stupeň ochrany města – o vznik památkové rezervace
- přesvědčili jsme Karlovarský kraj o zachování pavilonu přípravy rašeliny u Lázní I
- ve spolupráci s poslancem Rudolfem Chladem iniciujeme změnu zákonů o reklamě a ochraně spotřebitele, jde nám o zrovnoprávnění českého jazyka u nápisů a obchodních nabídek.

LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH
- masivně zapojujeme zástupce profesních sdružení na rozhodování města, jsou členy pracovních skupin, komisí a výborů
- vypracovali jsme smysluplný návrh nového statutu lázeňského místa
- Karlovy Vary – lázně pro Karlovaráky: propagujeme a podporujeme Alžbětiny lázně, připravujeme nápravu dlouhodobě neudržitelného technického stavu budovy
- vytvořili jsme nové zadání pro činnost Infocentra města, provedli jsme výběrové řízení na nového ředitele Infocentra, nová ředitelka přináší nový marketingový přístup
- jednáme o těsnější spolupráci s Karlovarským krajem ve věci karlovarského letiště
- jednáme Karlovarským krajem o možném zapojení města do karlovarské nemocnice, o možnosti větší spolupráce mezi nemocnicí a odvětvím lázeňství
- městu se daří získávat sponzory pro významné akce (např. spoluúčast sponzorů při zahájení lázeňské sezóny – 600 tis. Kč oproti loňským 450 tis. Kč)
- vedeme jednání o novém partnerství s izraelským městem Ejlat

KULTURA
- stabilizovali jsme Karlovarský symfonický orchestr, uskutečnili korektní výběrové řízení na nového ředitele, orchestr má nového šéfdirigenta, nové vedení přináší nové vize dalšího fungování orchestru, větší míru samofinancování, větší oslovení veřejnosti a umělecký růst
- udrželi jsme maximální možnou podporu pro významné kulturní akce a festivaly
- rozšiřujeme nabídku divadla o místní tvorbu, s minimálními možnými náklady
- redefinovali jsme městskou galerii a její účel – navrací se výstavní činnost, i prezentace karlovarských tvůrců
- naplnili jsme sezónní program letního kina
- stabilizovali jsme kino Čas, uskutečnili výběrové řízení na jeho provozovatele, kino už nedotujeme, ale inkasujeme za něj nájemné
- podporujeme nekomerční filmovou produkci v kině Drahomíra
- podporujeme místní divadelní tvorbu prostřednictvím bázi dotací – kromě profesionální i tvorbu zájmových divadelních souborů
- letní kino se po mnoha letech opět stalo vítanou součástí programu MFF
- hudební festivaly Beethovenovy dny a Dvořákův karlovarský podzim byly rozšířeny a obohaceny
- naplnili jsme letní sezónu mimořádně oblíbenými kolonádními koncerty
- záběr KSO se rozšířil o koncerty v Lokti, v letním kině, multižánrové koncerty

SPORT A VOLNÝ ČAS
- posílili jsme dotace na zájmovou sportovní činnost, děti a mládež, udržujeme maximální možnou podporu vrcholovému sportu a významným sportovním akcím
- úspěšně pokračujeme v evropských projektech – budování sportovní a volnočasové infrastruktury (IPRM), projekty upravujeme tak, aby byly levnější, efektivnější a lépe plnily svou funkci
- pracujeme na špičkových sportovních akcích, soustředěních apod. – letos Mistrovství Evropy ve volejbale mužů, jednáme o dalších možných velkých sportovních akcích – např. tenis, sledge hokej, další akce basketbalové, volejbalové

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ČISTOTA MĚSTA
- zajistili jsme letní provoz stabilních velkoobjemových kontejnerů – střídání na 64 stanovištích
- dále rozvíjíme projekt Zdravé město a Místní agenda 21, zaměřujeme se na jednotlivé části města
- připravujeme generel cyklodopravy ve městě
- maximálně podporujeme Správu lázeňských parků při údržbě stávajících a kultivaci dalších ploch, připravujeme její posílení, nákup techniky z dotací
- čistota města je naší prioritou, provedli jsme konkrétní změny plánu a priorit úklidu, Městská policie aktuálně informuje úklidové firmy o nedostatcích, posilujeme ruční úklid města
- založili jsme tradici Farmářských trhů

OSTATNÍ
- Město iniciovalo řadu jednání na ministerské úrovni a aktivně podporuje petici za R6
- Květinová výstava FLORES 2011 zaujala tisíce návštěvníků
- obnovili jsme nedělní burzy na AC Start, zpřísnili důslednou kontrolu pravidel a pořádku

PŘIPRAVUJEME
- kodex zastupitele
- zveřejňování hlasování jednotlivých členů Rady města k bodům podobně jako u zastupitelstva města - bude možné až s novým software pro jednání rady
- kodex úředníka
- rekonstrukci Drahomířina a Mattoniho nábřeží včetně cyklostezky do centra města
- proporčně vyvážený systém grantů
- projekt na komplexní rekonstrukci Husovky
- jednáme s vysokými školami o možnosti jejich působení, primárním zájmem je spolupráce s veřejnou vysokou školou, ideálně v návaznosti na stěžejní obory ve městě – lázeňství, cestovní ruch, balneologie, s možností vědecko-výzkumné činnosti
- ekologickou a alternativní dopravu ve městě – elektrokola apod. Město podalo žádost o podporu projektu na studie a testovací provoz alternativních způsobů dopravy, v letošní výzvě nebyla podpora přidělena. Budeme se ucházet o podporu v další výzvě
- nové parky i mimo centrum, jejich lepší údržbu. Budujeme nový park ve Dvořákově ulici v rámci projektu revitalizace Staré Role, další projekty připravujeme.

NEPODAŘILO SE
- Závodu míru není majetkoprávně vypořádána ani finančně zajištěna, komplexní oprava není v současnosti možná. Povrch komunikace bude opraven z rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic a město v příštím roce zahájí opravy vnitrobloků v okolí ulice Závodu Míru, čímž v nich vyřeší především dopravu, parkování, umístění odpadových nádob a další záležitosti.
- opravy komunikací dostávají maximum možného v rámci rozpočtových možností města, ale zdaleka to není optimum potřebného. To si bolestivě uvědomujeme. Do budoucna musí být prostředky na opravy a rekonstrukce komunikací nezbytně navýšeny.

Ing. Petr Kulhánek
primátor města Karlovy Vary

ODS: Rozpočet ve vleku právních služeb

Tisková zpráva 10 měsíců vládnutí je tyickým příkladem PR zprávy, jejímž posláním rozhodně není popsat objektivní stav. Vládnoucí subjekty se snaží navodit dojem, jak pod jejich vládnutí je vše mnohem lepší, nyní navíc i transparentnější, než pod vládou jejich předchůdců. A opozice veřejnosti předkládá kritiku. Tak už to chodí. Čtenář pak hledá cosi "uprostřed", aby si vytvořil vlastní názor. Já osobně bych napříště doporučil, prezentovat pouze to, co městská vláda považuje za úspěchy a nesnažil bych se navodit dojem, že zveřejněním toho co se nepovedlo, jde vlastně o konečný výčet těch nejdůležitějších neřešených věcí.

A teď konkrétně. Snad mi pan primátor promine, ale dovolím si vypůjčit několik jeho kritických otázek položených ve stejném období, avšak roku 2010. Ptám se tedy: Jakou inciativu a s jakým výsledkem provedlo město Karlovy Vary v získávání dotací, když stav v roce 2010 byl podroben kritice. Jaké své vlastní projekty byly vymyšleny a zpracovány? Žádné. Další vypůjčenou otázkou je: " Máme ve městě dostatek dětských hřišť, když na jejich výstavbu nebyly vyčleněny doposud žádné peníze? Asi ano, ale veřejnost si toho nestačila všimnout. Můžeme dále pokračovat tím: " Jak rozkvetlé budou, resp. byly parky a zeleň, když organizace Správa lázeňských parků byla v důsledku neodpovědného rozpočtového hazardu postavena téměř před bankrot. Pro mě osobně je velmi diskutabilní nadšené prohlášení, že město bude provozovat městské lázně. Samozřejmě budova lázní je klenot, který si zaslouží zásadní rekonstrukci, nicméně rozhodně nesdílím euforii, jak bezvadné to bude, když město bude podnikat v lázeňské péči. Špatná fasáda, nebo střecha není hlavním důvodem, proč využití lázní není na odpovídajících úrovních. Hotelové komplexy se dlohodobě snaží o maximum s cílem zajistit vše pod jednou " svojí střechou" . Balneo, rehabilitace a další dříve tradiční služby Alžbětiných lázních,kam docházeli hoteloví hosté se nyní řeší jako zvýšený standard pro ubytované. Možná město zastaví kohouty s lečivými prameny všem komerčním subjektům… Pokud ne, bude soutěžit se soukromými subjekty a postaví svůj podnikatelský plán na lázeňské péči pro občany, což je jistě chválihodné, otázkou je, jestli ekonomicky reálné a to nejen v návaznosti na potřebné investice.

Závěrem v rychlosti zrekapituluji, že po 10 měsích máme téměř 70 rozpočtových změn, což nemá obdoby a neukazuje to na příliš kvalitně sestavený rozpočet. Karlovarští právníci pracující pro město za 1000 korun za hodinu, byli vyměněni za pražské právníky pracující za 3000 korun za hodinu. Za peníze nás všech byly rozjety spory, u kterých nemá město moc velkou naději, ale dějí se v rámci plnění volebních slibů. Chybí prohlášení konkrétní politické, ale také hmotné odpovědnosti za tyto roztočené právnické taxametry v případě neúspěchu a na tomto by opozice i veřejnost měla trvat. Vládci se musí chovat tak, jako kdyby zadávali práci advokátům za vlastní peníze. Tuto odpovědnost přeci zvolené vedení města slibovalo.

Dílčí úspěchy všemožných podáních jsou prezentované jako definitivní, přesto, že žádná z řešených věcí není pravomocně ukončena.To co je jisté, jsou pouze mnohamilionové odměny advokátů, které jsou však zatím zlomkem toho, co nás čeká. Uvidíme za rok, obávám se však, že pouze nehorázně povyskočí cifra na účtě zvaném "právní služby". Pozitivní je, že s opozicí se začalo náznakem komunikovat. Je to sice také důsledek skutečnosti, že z posledního jednání zastupitelstva opozice odešla a vládnoucí parta si neprohlasovala mezi sebou nevysvětlitelné množství vlastních návrhů a materiálů, ale možná se blízká na lepší časy. Konkrétních opozičních témat je víc, ale nad možnosti tohoto prostoru.

V nejbližší době nás všechny čeká několik zásadních událostí, které otestují homogenitu - především opozičních zastupitelských klubů. Nejvíce asi toho našeho. Půjde o rozpočet města a schválení územního plánu, ve kterém půjde několika zkostnatělým jedincům o víc, než ostatním občanům. Vrabci už něco cvrlikají, ale nechme se překvapit.

Jiří Vaněček, předseda místního sdružení ODS Karlovy Vary

KSČM: KSČM: 10 měsíců je krátká doba

Koalice nastoupila do vedení města s nešťastnou představou o 20 lidech, kteří budou rozhodovat a řešit problémy jako jeden člověk. To se samozřejmě ukázalo jako nesmysl, ale koalici se nepodařilo překročit svůj stín a myslím, že se jí to nepodaří. Otevřít se dalším subjektům v zastupitelstvu nedokáže. Balancování na hranici rozpadu je ovšem vysilující a nezastře se to tím, že se sami vždy a obsáhle chválíte.

Jako konstruktivní opozice samozřejmě vidíme věci, které se za uplynulé období povedly. Rozběhla se práce výborů a komisí a vše je v této oblasti v normálu. Zapojení široké veřejnosti do rozhodování je pozitivním krokem. Kladně vnímám skutečnost, že se neobjevují nové majetkové kauzy. Pokračuje realizace dřívějších projektů, a nedochází tedy k maření investic.

Pozitivně se rozvíjí snaha o zapojení občanů okrajových částí města do rozhodování o městské problematice. Uzavřenost městského zastupitelstva nikdy nevedla k dobrým výsledkům. Zastupitelé si nemohou myslet, že oni mají patent na rozum.

Znovuobnovení letního kina je počin, který zaslouží určitě ocenění, ale důležitá bude diskuse o jeho dalším směřování a odborném řízení tohoto kulturního zařízení. Podobná diskuse je připravena k dalšímu fungování Alžbětiných lázní. Osobně jsem pro jejich zachování v majetku města, jako plnohodnotného lázeňského zařízení. Vyjádření koalice v tiskové zprávě primátora, „že město si ponechá Alžbětiny lázně, bude je rekonstruovat …“, dává všem, kteří mají o diskusi na toto téma zájem, signál, že je již v K 20 rozhodnuto a diskuse bude probíhat jen proto, aby se neřeklo, že se nekomunikuje. To vše je politicky špatně a svědčí to o nervózní atmosféře uvnitř koalice. Její rozšíření na principu poměrného zastoupení všech subjektů by jednoznačně pomohlo. K tomu bohužel nikdy nedojde.

Na druhé straně je pozitivně dnešní koalice vnímána většinou občanů města. To je nesporně kladný signál pro hodnocení koalice.
Osobně pozitivně hodnotím skutečnost, že členové K 20 přešli od unáhlených a neuváženě radikálních vystoupení k běžné každodenní práci. Neděsí úředníky prohlášeními, „jak se všemi zatočí“ atd. Konstruktivní spolupráce je o něčem jiném.

Důležitá je také tvorba atmosféry v zastupitelstvu. Od posledního neslavného jednání zastupitelstva se situace mění k lepšímu. Jednal jsem s panem primátorem a vysvětlili jsme si své politické pozice a představy. Následně začalo již dříve připravované jednání se všemi kluby o rozpočtu na příští rok. Kromě drobných neshod v pohledech na investiční akce a naší představy dalšího posílení městské policie a tím zvýšení bezpečnosti občanů města jsme našli shodu v konstrukci rozpočtu.

V závěru bych chtěl upozornit na to, že deset měsíců pro hodnocení práce zastupitelstva, nebo pouze koalice v jeho vedení, je příliš krátká doba. Efekt setrvačnosti dopadů této činnosti lze hodnotit až po nejméně třech letech. Konečné hodnocení samozřejmě provedou voliči za tři roky, ale do té doby se jistě mnohé změní. Další postup konzultujeme s kolegy v opozici, ale přes tuto skutečnost je klub KSČM otevřen konstruktivní spolupráci s vedením města.

Josef Murčo,předseda klubu KSČM

ČSSD: Současné vedení magistrátu je destruktivní

Z pozice karlovarské zastupitelky za ČSSD musím jednoznačně říci, že podobné nadšení jako vedení karlovarského magistrátu rozhodně nesdílím. Vidím spoustu palčivých problémů, které mě osobně velmi trápí. Domnívám se, že i občané Karlových Varů si začínají uvědomovat, že není všechno tak růžové, jak si možná mysleli.

Velký problém vidím v tom, že ve městě neexistují žádné prorůstové stimuly, které by mohly přinést pracovní příležitosti pro místní občany. Myslím, že v takto krizové době je potřeba věnovat finanční prostředky pro zajištění ekonomického růstu regionu. To se bohužel neděje a současná situace nepřeje občanům jako spíše zájmovému sdružení osob kolem vládnoucích stran. Podle mého názoru primátor Kulhánek nemá tým odborníků, který by mohl podobný růst zajistit. Ostatně se tomu ani nedivím, protože nemá ani žádnou koaliční smlouvu.

Celá současná vláda je podle mého názoru opravdu velmi křehká a v takové nejednotě a nestabilitě se nedají připravit ani žádné kloudné programy a projekty, které město nutně potřebuje. Rozvoj města je díky těmto věcem pozastaven, což je rozhodně velká škoda, protože Karlovy Vary velký a silný potenciál mají.

Velkým problémem je také nekomunikativnost. To se ostatně ukázalo naprosto jasně při podání žaloby na halu. Takto závažná věc měla být důkladně projednána napříč politickým spektrem, a ne řešena bez vědomí zastupitelů i vedení města.

Magistrát si podobnými neuváženými a chaotickými kroky pouze znepřátelí velké zaměstnavatele a nevidí možné následky pro občany.
Dále mě velmi mrzí, že některé výsledky, které nyní pan Kulhánek a jeho kolegové prezentují jako důkazy o své píli, už se dávno rozjížděly za minulého vedení. Je toho celá řada. Můžu například zmínit primátorský den. Ten fungoval už za bývalého primátora Wernera Hauptmanna a není to nic nového.
Dalším bodem jsou Alžbětiny lázně, které jsou podle vedení radnice skvělými lázněmi pro Karlovaráky. Například koupání pro seniory beru jako dobrou aktivitu existující už v předešlých letech. Jinak je tady spousta nedořešených věcí a ceny také nejsou nikterak lidové.

Problémy vidím i na koupališti Rolava. Kamerový systém je podle mého názoru nedostačující. Zkombinovala bych kamery s prací hlídací služby. Tak by se dala řešit prevence a ne jen případné škody.

Město se také chlubí letním kinem. Je to dobrá iniciativa, ale sama se ptám, co s ním dál? V ekonomických bilancích jsou počítány výnosy z letního kina za každý měsíc v roce. To si vážně někdo myslí, že kino bude v prosinci plné nadšených diváků? To asi těžko. I v tomto případě je jasně vidět, že vedení radnice nepostupuje koncepčně a nejedná s rozmyslem hospodáře. Karlovaráci oživení kina oslavovali, ale dá se říct, že tam ještě nikdo z nich nebyl. Těch problémů je však samozřejmě mnohem více. Vedení radnice by si mělo uvědomit, že politik je zaměstnancem svých voličů a občanů. K tomuto prozření má však současné vedení města na míle daleko.


Markéta Wernerová, ČSSD

21.10.2011 VSTUP DO DISKUSE 4
SDÍLEJ:
Snímky z míst hromadných dopravních nehod.
4

Dvě hromadné nehody způsobili řidiči náklaďáků

Hokejisté karlovarské Energie (v zeleném) hostili Vsetín.
27

Energie porazila Vsetín a dál vládne soutěži

Americký spisovatel Robert Fulghum přijede i do Chodova

Chodov – Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrátil do Česka a s projektem Listování se vydal na turné po republice.

Seniora měsíce trýznila, bila ho, nutila krást a brala mu důchod

Sokolovsko – Téměř půl roku musel snášet týrání devětašedesátiletý muž v malé obci na Sokolovsku. Do svého bytu si ho nastěhovala o čtyři roky mladší žena, která mu slibovala pohodový a bezstarostný život. Opak byl ale pravdou.

Pod obraz se zpil školák na výletě

Karlovy Vary – Neskutečných 1,85 promile alkoholu měl v krvi patnáctiletý žák deváté třídy základní školy v Mariánských Lázních, který se pod obraz zpil na výletě do Karlových Varů.

Podvodník připravil stát na daních o jeden milion korun

Karlovy Vary - Na téměř 1,1 milionu korun si přišel devětačtyřicetiletý muž, který peníze získal tak, že o ně připravil stát na daních.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení