Nové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace bylo vybudováno v blízkosti areálu Nemocnice Ostrov, kde původně stál chátrající objekt, z něhož zbyly jenom obvodové zdi. Dnes moderní třípatrová budova střihu jednadvacátého století naposledy sloužila jako vojenský sklad lékařského materiálu a revitalizací prošly i přilehlé pozemky. Karlovarský kraj tak získal lůžkové oddělení psychiatrického výzkumu a rehabilitace, které v regionu dosud chybělo. Jeho provoz byl slavnostně zahájen včera.
Modernizace tak zvaného „objektu B" za 130 milionů korun zahrnovala rozsáhlé stavební úpravy i pořízení nového vybavení. „Pětaosmdesát procent uznatelných nákladů bylo hrazeno z evropských dotací, zbytek šel z vlastních zdrojů," uvedla Markéta Singerová, mluvčí Nemocnice Ostrov.

„Naším cílem bylo výrazným způsobem zkvalitnit poskytování zdravotní péče v Karlovarském kraji v oblasti psychiatrie a rehabilitace jakožto oblastí, které se prolínají všemi medicínskými obory. Vybudování nového pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace a plánované propojení těchto oborů představuje významný posun v komplexnosti poskytované lékařské péče. Větší a moderní prostory nám umožní rozšířit kapacity obou oddělení a zajistit včasnou a efektivní lékařskou péči s novými léčebnými metodami," uvedl David Soukup, předseda představenstva skupiny NEMOS, která je majitelem nemocnice.

Stávající oddělení psychiatrie je jediným zařízením s ambulantní i lůžkovou částí v kraji. Po přestěhování do nových prostor nabídne konziliární, příjmovou a odbornou psychiatrickou ambulanci a celkem 52 lůžek. „Dostáváme nový prostor pro terapii, kde se budou klienti cítit dobře a bude dobře postaráno o jejich potřeby. Naše oddělení nyní splňuje nové standardy psychiatrické lůžkové péče," těší se ze změny Václav Ferus, primář oddělení psychiatrie Nemocnice Ostrov.

Nové oddělení rehabilitace je rovněž zařízením krajského významu, zdravotní péče v požadovaném standardu a kapacitě zde doposud chyběla. Nově nabídne 32 lůžek. „Přínosem naší nové rehabilitace jsou jednoznačně moderní a větší prostory pro práci, kdy můžeme dělat nové terapie a cvičení. V souvislosti s rozšířením vodoléčby můžeme využít i jiné léčebné metody, čímž rozšíříme spektrum pacientů. Se zvětšením ambulantní kapacity věříme ve zkrácení čekací doby na ambulantní rehabilitaci," vysvětluje MUDr. Eliška Šmejcová, primářka oddělení rehabilitace. „Nová dostupná pracoviště, využívající moderní trendy v lékařské péči, budou v provozu od ledna 2016. Naše poděkování patří všem, kteří se na jejich vybudování podíleli," doplňuje David Soukup.

Nemocnice Ostrov

Investorem stavby je Ostrov Zdraví, o.p.s. Projektantem byla firma Jurica, a.s., a zhotovitelem společnost Geosan Group, a.s. Stavba byla zahájena 5. 6. 2014, zkolaudována 6. 10. 2015 a do provozu bude uvedena v lednu 2016.
Nemocnice Ostrov byla založena v roce 1961, soustředí se na kvalitu poskytovaných služeb a klientský přístup. Již dvacet let je soukromým nestátním zdravotnickým zařízením s kapacitou 300 lůžek, s téměř 500 zaměstnanci, je součástí skupiny Nemos Group. www.nemostrov.cz