V regionu podle jejích slov například zcela chybí následná péče o psychiatrické pacienty, nemocniční péče je v rámci republiky slabě průměrná a v oboru ambulantních specialistů patří kraji společně se severními Čechami spodní místa pomyslné republikové tabulky.

Jediná ambulance pro léčení závislostí

„Počty psychiatrických ambulancí i ambulancí klinických psychologů jsou poddimenzované,“ řekla Wenigová. V kraji podle ní chybí i mobilní týmy zajišťující sociální pomoc v rodinách pacientů. „V psychiatrických a dětských stacionářích zápasí s katastrofálním nedostatkem míst a možnost bydlení v rámci rezidenčních komunitních služeb není téměř žádná,“ pokračovala spoluautorka projektu.

Jako jeden z konkrétních případů uvedla Wenigová péči o závislé pacienty. „V kraji je jediná ambulance pro závislosti. A to i přes to, že Karlovarský kraj je co do počtu trestných činů souvisejících se závislostmi na druhém místě v republice,“ argumentovala.

V loňském roce vyhledalo pomoc ambulantních specialistů v kraji přibližně 8300 lidí. Dalších 113 bylo hospitalizováno v psychiatrické léčebně v Dobřanech. „Na lůžkovém oddělení se vystřídalo asi 1400 lidí. Nelze ovšem říci, zda to nebyli stejní pacienti, kteří byli v ambulancích,“ upřesnila Wenigová.

Lůžka jsou jen v Ostrově

Jediným nemocničním zařízením v Karlovarském kraji, které poskytuje lůžkovou léčbu psychiatrických pacientů, je nemocnice v Ostrově. „Psychiatrické oddělení zapadá do koncepce našeho zdravotnického zařízení,“ uvedl David Soukup, ředitel nemocnice. „Řešení otázky péče o tyto pacienty do budoucna ovšem nebude pouze na nás. Nikdy nebudeme mít kapacitu na to, abychom vzniklý problém vyřešili sami,“ upozornil ředitel. Na ostrovské psychiatrii je 40 lůžek, z toho ovšem pouze 25 akutních. „Podle výsledků naší studie by jich mělo být o jednatřicet procent více,“ řekla Barbora Wenigová.

Na základě fakt zjištěných při vypracovávání studie vstoupil projekt do třetí fáze. „Tou je návrh nového modelu péče o duševně nemocné, vypracování ekonomické analýzy a nástin realizačních kroků. Výsledky projektu předložíme vedení kraje a měst. Další kroky už jsou na nich. V případě, že bude nový model v Karlovarském kraji úspěšný, stane se vzorem pro další regiony České republiky,“ dodala Wenigová.

Problémy se nesmějí podceňovat

Podle Jiřího Rabocha, předsedy Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně trpí v evropském měřítku nejrůznějšími psychickými poruchami až 30 procent populace. „Tyto problémy se nesmějí podceňovat. V případě zanedbání péče hrozí nejen chronicita poruchy, ale v nejzávažnějších případech i sebevražda pacienta. Jenom v roce 2005 spáchalo v České republice sebevraždu 1564 lidí trpících duševní poruchou,“ varoval Raboch.

V České republice vydává stát na psychiatrickou péči přibližně čtyři procenta zdravotních výdajů. „Tím se řadíme na jedno z posledních míst. Hůře je na tom už jenom Slovensko. Naopak evropskou špičku tvoří Lucembursko, kde jde z výdajů na zdravotnictví na psychiatrickou péči přibližně třináct procent,“ uvedl Raboch.