Škola se řádu čestným slovem zavázala, že vrácení budovy do vlastnictví státu a následné vydání Křižovníkům by přineslo pro děti značné problémy, a ti proto vzali žalobu zpět.

„Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou se domáhal vrácení objektu proto, že tento majetek přešel na Českou republiku a následně do majetku Karlovarského kraje, ačkoliv bylo listinami doloženo, že jde o historický objekt řádu, který mu byl komunistickou zvůlí odebrán v roce 1958,“ vysvětlil advokát Ronald Němec.

Řád se podle něj ale vždy snaží vystupovat tak, aby zájmy slabých byly vždy upřednostňovány.