Soutěž vyhrála pardubická společnost EVČ, což rada odsouhlasila. Administrátorem zakázky je společnost Loyd Group, která má nyní posoudit, zda je vítězná firma schopna práce na energetických úsporách provést.

Že by odcházející radní obratně využili zbývající čas, kdy mají na chod města ještě vliv, a zakázku rychle přiklepli, to primátor Petr Kulhánek (KOA) razantně odmítl.

„Rada vzala na vědomí zprávu z hodnocení nabídek, schválila vítěze a pověřila administrátora k zajištění potřebných dokumentů k uzavření smlouvy. Tato smlouva, která se teprve tvoří, bude předložena novým orgánům města k projednání a schválení. Tedy nikomu jsme nic nepřiklepli týden po volbách. Pouze pokračuje proces, který začal před více jak rokem,“ zdůraznil Kulhánek, který z postu primátora odchází jako řadový zastupitel do opozice. Roční výdaje zaručených úspor paliv a energie činí podle náměstka Čestmíra Bruštíka 5 086 413 korun. Podle dosluhujícího náměstka Michala Riška (ČSSD) dokument podepsal primátor Petr Kulhánek.

„Já jsem to nepřipravoval, neschválil a ani nepodepsal,“ zdůraznil.

A co jsou to EPC (Energy Performance Contracting) projekty? Ty podle primátora Kulhánka umožňují rekonstrukce budov bez investice ze strany vlastníka.

Jsou ale hrazeny z budoucích energetických úspor takto rekonstruované budovy.

„Proto jsme před rokem z odboru majetku města nechali zpracovat audit městských budov, které by bylo možné tímto principem rekonstruovat. Vznikl tak seznam 15 objektů (školy, sportoviště, ubytovna Drahomíra), které je takto možné rekonstruovat, a tedy nezatěžovat městský rozpočet. Následovala zadávací dokumentace pro otevřenou soutěž tedy kdo a za jakých podmínek je schopen tento soubor objektů rekonstruovat bez dopadu na městský rozpočet, i se zapojením dotací ze Státního fondu životního prostředí,“ vysvětlil primátor.

Vítěz byl podle něj vybrán a nyní bude formulována smlouva, která projde standardním schvalovacím procesem novými orgány města, tedy radou a ve finančních otázkách také karlovarským zastupitelstvem.

„Zmíněných 289 milionů je předpokládaný objem prací, který bude třeba na rekonstrukci všech 15 objektů. Tyto finance budou částečně kryty z dotací a v následujících letech umořovány z energetických úspor. EPC projekty tak jsou cestou k rekonstrukci veřejných budov bez vlastních finančních prostředků města.

Předáváme tak připravený proces, kterému složky magistrátu věnovaly rok příprav, novému vedení města k dalšímu rozhodování a je samozřejmě na něm, jak s tímto záměrem naloží,“ doplnil informace primátor Petr Kulhánek.