Čtyři ředitele karlovarských příspěvkových organizací v úterý odvolala rada Karlových Varů. Na konci března odchází Milan Trnka, ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Evžen Krejčí, ředitel Lázeňských lesů, Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků, a Milan Martinek, ředitel Městského zařízení sociálních služeb.

Zatímco koalice ve vedení města (ANO, Karlovaráci a ODS) si od tohoto kroku slibuje nový impuls v rozvoji a efektivnější fungování těchto organizací, opozice (KOA a Piráti) hovoří o stínání hlav, hromadné popravě a chce odvolání ředitelů projednat na mimořádném zastupitelstvu. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) ale kritiku odmítá. „Na tyto pozice vyhlásíme nové výběrové řízení, do nějž se mohou odvolaní ředitelé přihlásit a funkci znovu obhájit. V každé této městské organizaci jsou odlišné způsoby odměňování, což bychom chtěli sjednotit. Zároveň bychom chtěli pro tyto městské organizace a jejich vedení nastavit i nové motivační programy,“ uvedla.

Dodala, že výběrová řízeníi na tyto ředitele příspěvkových organizací by se měla opakovat minimálně po pěti letech. Stejně jako je tomu například ve školství, kde ředitelé musejí svůj post znovu obhajovat po šesti letech. Také náměstek Tomáš Trtek (ANO) nevidí na odvolání ředitelů nic špatného. „Není to podřezávání hlav. Odvolaní ředitelé mohou radě předložit novou vizi, a pokud svou pozici obhájí, jejich ředitelský mandát bude ještě silnější. My jsme s personálními změnami čekali půldruhého roku a toto rozhodnutí není překotné, ale rozmyšlené a projednané s koaličními partnery i radou města. Učinili jsme je po vyhodnocení ekonomických výsledků těchto organizací,“ zdůraznil Trtek. Podle členů rady jde o legitimní nástroj rady města, a proto nevidí důvod ke svolání mimořádného zastupitelstva. Vše chtějí obhájit na klasickém zasedání zastupitelů, které se koná 31. března. Primátorka i radní důrazně odmítli další výtku opozice, že ředitelé byli odvoláni napůl tajně, protože tento bod rada zařadila do různého a projednávala jej jako poslední. „Chtěli jsme jim to říct ihned po skončení rady osobně a nečekat,“ vysvětlila primátorka Ferklová.

VIZI MÁME

Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků, byl rozhodnutím rady města zaskočen, ale akceptuje ho. „Mohu říct, že to bylo nečekané. Jako ředitel Správy lázeňských parků jsem působil devět let a vždy jsem se snažil práci odvádět zodpovědně,“ uvedl. Do nového výběrového řízení se chce přihlásit. „Zkusím to, praxi i vizi, kam by se měla organizace rozvíjet, mám,“ dodal. Také Milan Trnka, ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád (SPLZAK), který je ve funkci od roku 2006, hodlá svou pozici ve výběrovém řízení obhájit. „Rozhodnutí rady je takové, jaké je, ale půjdu do toho znovu. Zhroutit se nehodlám, i když je to obtížná situace,“ uvedl. Právě ale SPLZAK má na starosti Vřídelní kolonádu, která nyní prochází náročnou rekonstrukcí. Rada ale odmítla, že odvolání ředitele práce narušilo. Ředitel Lázeňských lesů Evžen Krejčí konstatoval, že vše je v pravomoci rady, proto se nebude vyjadřovat. „Byl jsem překvapen, bylo to náhlé,“ podotkl pouze. Ve funkci je ze čtyř odvolaných ředitelů nejdéle, 19 let a tři dny. Milan Martinek, ředitel Městského zařízení sociálních služeb, také uvedl, že rozhodnutí radních bylo nečekané a náhlé, zvažuje ale, že se vypsaného výběrového řízení zúčastní. „Myslím, že jsem pracoval intenzivně a hodně věcí se za dobu pěti a půl roku, co jsem ve funkci, změnilo k lepšímu, a nechci odejít od rozdělané práce,“ nastínil své rozhodnutí.

KRVAVÉ ÚTERÝ

Opoziční zastupitelé jsou postupem radních ale velmi rozhořčeni a budou požadovat vysvětlení. „Vedení města předvedlo ´krvavé úterý´. Odvolávání čtyř ředitelů v této podobě je pro mě nepochopitelné a zejména z lidského hlediska naprosto nepřijatelné. Lidé, kteří pro město odvádějí několik desítek let velmi dobrou práci, si zaslouží férové jednání na rovinu. A ačkoliv může být důvod pochopitelný, primátorka a její tým opět potvrdily naprosto chybějící empatii a opět řídí město jako svou firmu,“ nebral si servítky předseda zastupitelského klubu Pirátů Jindřich Čermák. Také KOA s odvoláním čtyř ředitelů ostře nesouhlasí. „Takové chování koalice je nepřijatelné, v rozporu se základními pravidly etiky a slušného chování. Princip tendru je v pořádku, provedení – spíše hromadná poprava – připomíná principy totalitního režimu. Bez přípravy, bez vysvětlení, tajně po jednání rady. Když jsme chystali tendry na ředitele základních škol, příprava a komunikace probíhaly půl roku předtím, vše bylo všem podrobně vysvětleno. Postup rady je ostudou pro město a plivnutím do tváře odvolaným ředitelům,“ uvedl zastupitel Petr Kulhánek. Také zastupitelka Věra Bartůňková (KSČM), dlouholetá zaměstnankyně Lázeňských lesů, je postupem rady zaskočena. „Odvolání přišlo v nejnevhodnější chvíli, lesy zápasí s kůrovcem, kalamitou, ale především s rapidním poklesem ceny dříví. Navíc mají desetimilionovou půjčku od města. A k tomu máme, s prominutím, rozesr… Vřídelní kolonádu. Ať se všichni ředitelé přihlásí do výběrových řízení,“ vzkazuje. I KSČM bude chtít po vedení města zdůvodnění. Že by měli být odvoláni ještě další ředitelé, například Kanceláře architektury města (KAM) či KSO, to primátorka popřela.

ODVOLANÍ ARCHITEKTI

Kromě čtyř ředitelů odvolala rada také dva architekty Odborné rady Kanceláře architekta města (KAM), což rozpálilo opozici doběla. Helenu Rusevu a Richarda Mundila vystřídají architekti Boris Redčenkov a Ivan Štros. „Jde o cirkulaci, každý rok by měl být vystřídán jeden z odborné rady. Navíc potřebujeme oponenty k územnímu plánu,“ míní radní Josef Kopfstein (Karlovaráci).

I tento krok byl podle radních legitimní, ačkoliv podle Kulhánka to učinili bez konzultace, proti vůli ředitele KAM Petra Kroppa. „Vnímám to jako porušení zřizovací listiny KAM, kde změny

v odborné radě navrhuje ředitel,“ zdůraznil. Také Piráti se znovu ohradili. „Primátorka a náměstek Kopfstein nejsou schopní doložit, že o tento krok ředitel Kropp žádal. Ten jediný má podle zřizovací listiny možnost členy odborné rady navrhovat a odvolávat. Kredibilita pečlivě budované instituce je tak ze dne na den koalicí rozvrácena,“ uvedl Jindřich Čermák.