„Jedná se o změnu v Pravidlech pro poskytování příspěvku města zdravotně postiženým dětem a upravována byla výše příspěvku pro tento rok,“ uvedl Jan Bureš, starosta města Ostrov.

Zastupitelé schválili jednorázový příspěvek dětem ve věku od 1 roku do 18 let, s trvalým pobytem na území města Ostrov, kterým byl Úřadem práce ČR přiznán příspěvek na péči v prvním stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby ve výši tři tisíce korun, dětem ve druhém stupni závislosti ve výši šest tisíc korun, dětem ve třetím stupni závislosti ve výši osm tisíc korun a dětem ve čtvrtém stupni závislosti ve výši jedenáct tisíc korun.

„Příspěvek lze dle pravidel použít například na lázeňskou léčbu nehrazenou ze zdravotního pojištění, případně na zaplacení poplatků přímo souvisejících s lázeňskou léčbou, dále na rehabilitační léčbu nehrazenou ze zdravotního pojištění nebo na doplatek této léčby, na zakoupení nebo doplatek při zakoupení zdravotní nebo rehabilitační pomůcky,“ pokračoval dále starosta a dodal, že další možnosti jsou zakoupení jiných pomůcek, které příjemce potřebuje k odstranění, zmírnění, nebo překonání následků svého zdravotního postižení, dále na úhradu nákladů za sociální služby včetně dopravy a také na zakoupení speciálních potravin jako je například bezlepková dieta.

Účelem pomoci prostřednictvím jednorázového příspěvku je podle starosty města a jeho kolegů zastupitelů přímá pomoc zdravotně postiženým dětem a současně podání pomocné ruky rodinám, pěstounům a dalším, kteří se jim snaží pomoci v nelehkém životním údělu.

O příspěvek je ale nutné požádat pomocí formuláře, který je dostupný na webových stránkách města Ostrov.
„Další možností, jak formulář získat je osobní návštěva našeho Městského úřadu, kde na odboru sociálních věcí a zdravotnictví bude tento tiskopis k vyzvednutí,“ uzavřel Jan Bureš.

Termín pro vyzvednutí formuláře a podání žádostí o příspěvek na letošní rok je od začátku měsíce února do konce listopadu.