Stížnost k ČKA podal sám Rajchl. „Podle rozhodnutí kárného senátu se dopustil kárného provinění, za což mu bylo uloženo kárné opatření – dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu šesti měsíců. Toto rozhodnutí není pravomocné,“ informovala mluvčí komory Iva Chaloupková.

Zatímco podle Rajchla je trest adekvátní, Jelínek se přiznal, že s takovými závěry nepočítal. „Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o správné rozhodnutí, neboť urážky ad hominem prokazující naprostou absenci věcných argumentů evidentně vážnost advokátního stavu snižují. Věřím, že toto rozhodnutí bude sloužit i jako precedent, jenž by měl tříbit veřejnou diskuzi a odradit ostatní od uchylování se k trapným urážkám na úrovni žáka základní školy,“ uvedl pro server seznamzprávy.cz Rajchl.

Karlovarský kočičí útulek Bezblešek.
Mlha nad útulkem Bezblešek. Kontroly nic neprokázaly. Strach o kočky zůstává

Jelínek je znám svými proukrajinskými názory, s nimiž se netají ani ve svých reakcích na sociálních sítích. Má velmi blízko k Ukrajině, kterou osobně v lednu navštívil, zajel i do zdecimované Buči nebo Irpini. Jeho rodina před dvěma lety po vypuknutí války na Ukrajině u sebe doma i v areálu ve Svatošských skalách, které se nacházejí pár kilometrů od Karlových Varů, ubytovala celkem 24 Ukrajinců. „Do smrti se mi obrázky toho, co jsem v lednu na Ukrajině viděl, nevymažou z paměti. Mé komentáře na sociálních sítích vůči panu Rajchlovi byly jen reakcí na jeho veřejné vystupování, kdy například prohlásil, že kdo podporuje Ukrajinu, je fašista. Je to člověk, který podněcuje lidi proti Ukrajině a proti pomoci napadené zemi. Navíc slibuje věci jako svržení vlády, které jdou mimo zákon. Jsem toho názoru, že v lidech vytváří protiukrajinské nálady,“ reagoval karlovarský advokát. Dodal, že komentáře vůči Rajchlovi nebyly mířené na advokáta, ale na soukromou osobu aktivní v politice, která se snaží profitovat z nenávisti k Ukrajincům. 

„Svým verdiktem komora mě vlastně odsoudila jako člověka, který osočil kolegu advokáta, s čímž mám velký problém. Reagoval jsem ne na advokáta, ale na politika. Naštěstí mám u velké řady kolegů advokátů podporu, stojí za mnou a snaží se mi pomoci. Působení JUDr. Rajchla vnímá negativně řada advokátů “ dodal Jelínek.

Studenti, kteří chtějí na medicínu. Ilustrační snímek.
Víme, které střední školy na Karlovarsku jsou velmi úspěšné na vysokých školách

Ten už rozhodnutí ČKA veřejně komentoval ve středu 20. března.

„Bez znalostí okolností konkrétního případu a před pravomocným rozhodnutím ve věci by neměly být činěny ukvapené závěry či mediální a postové zkratky. Kárný senát totiž hodnotil výlučně jednání JUDr. Jelínka a jeho rozhodnutí nelze interpretovat jako schvalování veřejných projevů jiných advokátů. Komora ctí neveřejnost advokátního kárného řízení a minimálně do doručení písemného rozhodnutí účastníkům řízení nekomentuje jeho průběh ani výsledek. V daném případě je to však sám kárně obviněný, kdo ze „svého“ kárného řízení učinil věc veřejnou," reagovala ve čtvrtek mluvčí ČKA Chaloupková.

Čtrnáctiletý mladík napadl chlapce v Doubí. Kopal ho i do obličeje
Dvanáctiletého Marka z Doubí čeká operace. Agresor mu kopanci přerazil čelist

Proto se podle ní ČAK alespoň stručně k věci ještě dále vyjadřuje: „V prvé řadě je třeba uvést, že v tomto případě bylo kárné řízení s JUDr. Karlem Jelínkem vedeno pro dvě kárné žaloby a více skutků, z nichž jen některé se týkaly jeho komentářů k veřejným projevům JUDr. Jindřicha Rajchla. Při ukládání kárného opatření musí kárný senát hodnotit všechny rozhodné okolnosti případu, tedy jak žalované skutky, tak osobu kárně obviněného advokáta, včetně toho, zda byl v minulosti kárně postižen. Advokátní kárné řízení je disciplinárním procesem, který se odehrává na půdě stavovské samosprávy. Členy nezávislých orgánů Komory, tedy kontrolní rady i kárné komise, jsou advokáti, které volí sněm Komory. V rámci Komory podává kárnou žalobu předseda kontrolní rady. Ve věci pak vždy rozhodují tříčlenné kárné senáty. Pokud se ČAK dozví o možném porušení zákona o advokacii či stavovských předpisů, nebo pokud si na advokáta někdo stěžuje, kontrolní rada chování a jednání advokáta prošetří, přičemž jedním z možných výsledků takového šetření je podání kárné žaloby. Kárné řízení není jednostupňové. Kárně obviněný advokát i kárný žalobce se mohou odvolat k odvolacímu kárnému senátu. Advokát, který byl uznán kárně vinným i odvolacím kárným senátem, může proti jeho rozhodnutí podat správní žalobu k soudu."

Jak dodala, také s Rajchlem je za některé jeho projevy ve veřejném prostoru vedeno kárné řízení, a to už od června 2023. Další stížnosti na něj podané šetří kontrolní rada ČAK.