Přestože nedostatky v tomto zařízení pod Novákovým vedením zjistila jak nezávislá personální agentura, tak kontrola z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Ta zjistila, že internát špatně hospodařil a do června letošního roku se propadl do ztráty 700 tisíc korun. „Na základě kontroly uložila rada Domovu mládeže Karlovy Vary odvést 133 900 korun za porušení rozpočtové kázně, neboť na vyplacení odměn použil rezervní fond. Dále rada řediteli uložila, aby tuto škodu řešil," vysvětlil krajský náměstek Václav Sloup.

Pochybení bylo celkem čtrnáct. Kromě špatně vyplacených odměn kontroloři zjistili porušení zákona o veřejných zakázkách. Vedení internátu totiž bez výběrového řízení uzavřelo smlouvu na 3,5 milionu korun na nákup potravin. Problémy byly podle Sloupa i s pronájmy a chyby byly také v účetnictví. Na dotaz, zda kraj zvažuje na Nováka podání trestního oznámení či vymáhání škody, náměstek Sloup diplomaticky sdělil, že to zatím řešeno nebylo. Pro odvolání si má Ladislav Novák k hejtmanovu náměstkovi osobně přijít v pátek. „Zatím jsem nic oficiálně neobdržel, proto se nebudu vyjadřovat," uvedl ke svému odvolání. Odejít z internátu ani po tomto debaklu nehodlá. „Pravděpodobně zůstanu," uvedl na přímý dotaz.

Ladislav Novák do domova mládeže nastoupil z kynšperské věznice, kde byl ředitelem. A právě jeho metody ve vedení internátu studentům připomínaly kriminál a stížností na kvalitu jídla, zbytečné zákazy či účelově dosazené vychovatele ke zřizovateli, tedy kraji, přibývalo. „Já osobně jsem s odchodem ředitele Nováka na sto procent spokojen a jsem rád, že si na něj konečně kraj došlápl. Myslím, že většina ostatních obyvatel domova mládeže také. Doufám, že až přijde nový ředitel, tak se na intru hodně věcí změní k lepšímu. Protože to, co se zde ředitel Novák pokoušel zavádět, nebylo nic dobrého!! Mně osobně nejvíce vadilo to, že přišel odněkud z basy a snažil se určitá pravidla zavádět i tady, a s tím spojené bylo i jeho vystupování a komunikace s ubytovanými," uvedl jeden z ubytovaných studentů, který nechtěl být jmenován.