„Musím odmítnout emočně vypjatá prohlášení rozesílaná médiím jednotlivci z naší organizace. Potvrzuji, že procházíme organizačními změnami, připravuje se nová strategie řízení a dalšího rozvoje organizace, zpracovává se nový organizační řád. Je pravdou, že to s sebou nese i nově nastavenou kontrolu, kdy důrazněji kontrolujeme chod organizace, dodržování pracovních smluv a pracovněprávních předpisů, nakládání se svěřenými prostředky, materiálem atd.,“ říká ředitel Kučera a dodává: „To ale platí pro všechny zaměstnance stejně, bez ohledu na jejich pracovní pozici. Nemohu souhlasit s útoky na osobu mého nového zástupce, má mou plnou důvěru a podporu. Kroky, které společně činíme, odpovídají koncepci naší organizace a úkolům, které jí ukládá zřizovatel.“