Kvůli nástupu do čela nemocnice se bude März muset vzdát mandátu krajského zastupitele.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 5 uchazečů, kteří splnili veškeré náležitosti. „Velmi pečlivě jsem zvažoval, zda se budu o post generálního ředitele, který jsem zastával už v minulosti, znovu ucházet. Nicméně je pravda, že prostředí nemocnic v Karlových Varech i v Chebu dobře znám, jako uvolněný zastupitel pro zdravotnictví průběžně řeším nejen problémy spojené s pandemií COVID-19, ale i zdravotnictví jako celek. Současně vnímám personální situaci i ekonomický stav, v němž se KKN nachází. A chtěl bych přispět k tomu, aby se hospodaření konsolidovalo a podařilo se změnit dosavadní negativní trend. Další zásadní věc je pak úroveň péče o pacienty, společná práce na tom, aby byli spokojení zaměstnanci, stabilizace personálu,“ uvedl MUDr. Josef März.

Do vedení Karlovarské krajské nemocnice, kterou řídil v letech 2014 – 2017,  by měl nastoupit od 1. května 2021. Na místě zastupitele Karlovarského kraje jej nahradí Jan Picka (VOK).

TZ zastupitelů hnutí ANO k volbě generálního ředitele KKN

Zneužil nový generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice svou funkci?

Mnoho otazníků vyvolává průběh volby nového generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice Josefa Märze. Ten tuto společnost vedl už v letech 2014 až 2017, což ale není zásadní problém, když pomineme záporné hospodaření KKN i pod jeho vedením. „Daleko větší a zásadnější problém je ale jinde. Josef März byl totiž členem výběrové komise na obsazení postu generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice. Tam seděl společně s hejtmanem Petrem Kulhánkem a náměstky Patrikem Pizingerem, Janem Burešem a Jindřichem Čermákem, což vyplývá ze schváleného usnesení Rady Karlovarského kraje,“ vysvětluje opoziční zastupitelka a poslankyně Parlamentu ČR Jana Mračková Vildumetzová. 

Ta se domnívá, že se Josef März měl jako člen hodnotící komise šanci seznámit s došlými koncepcemi a získat tak neoprávněnou výhodu před ostatními uchazeči. „Není mi známo, že by rada kraje schválila nějakou změnu ve výběrové komisi, a když k tomu připočteme, že Josef März vykonává i funkci uvolněného krajského zastupitele pro oblast zdravotnictví, je to opravdu do očí bijící,“ pokračuje dále zastupitelka.

Ta dále připomíná, že na zmíněný post už bylo vypsáno jedno výběrové řízení, v němž uspěl uchazeč ze Zlínského kraje, který však za dosud nevyjasněných okolností post člena představenstva nepřijal. „Přihlásil se ale i nyní do dalšího řízení a jakousi náhodou nevyhrál a i přes skvělé reference skončil těsně druhý,“ zpochybňuje dále postup vedení kraje Mračková. 

Na závěr pak zastupitelka a poslankyně poukazuje na skutečnost, že pokud Josef März i přes toto naprosto nepřípustné a neuvěřitelné pochybení usedne do křesla generálního ředitele nemocnice, vznikne ve vedení kraje velký problém. Nebude totiž nikdo, kdo by oblast zdravotnictví na kraji řídil.  

„Nové vedení kraje si zvolilo mnoho plně placených uvolněných zastupitelů, máme například specialistu na venkov a zemědělství, které v našem kraji hraje minimální roli, ale nebudeme mít odborníka na zdravotnictví? A to v době, kdy nás čeká generel nemocnice, musíme se vzpamatovat z covidové krize a navíc máme ve vedení kraje koalici, která říká, že chce podstatně zlepšit ekonomickou situace v krajském zdravotnictví. Generální ředitel bude dostávat odměnu 120 tisíc korun,“ dodává Jana Mračková, která už jen na okraj připomíná, že za poslední čtyři měsíce ani jednou nezasedala dozorčí rada Karlovarské krajské nemocnice, což je v době koronavirové krize a tolikrát zmiňovaného řešení budoucího  hospodaření společnosti, naprosté unikum. „Je vidět, že vedení kraje si z ničeho nedělá vrásky a koaličním lepidlem je jeden dobře placený post vedle druhého,“ uzavírá zastupitelka a poslankyně. 

Informace hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka k výběrovému řízení na 3. člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice

"Dostala se ke mně tisková zpráva hnutí ANO, ve které se to hemží obavami, zda výběrové řízení na nového člena představenstva a budoucího generálního ředitele proběhlo v pořádku a jeden z uchazečů nebyl zvýhodněn. Jedná se o primáře chirurgického oddělení karlovarské nemocnice a uvolněného zastupitele pro zdravotnictví MUDr. Josefa Märze, který mezi pěti účastníky výběrového řízení zvítězil a nastoupí do vedení KKN 1. 5. 2021.

Nejprve musím vyvrátit chybnou domněnku, že MUDr. März byl členem výběrové komise. Komise zasedala ve složení Jindřich Čermák, Jan Bureš, Patrik Pizinger, Pavel Čekan, Petr Kulhánek. Paní zastupitelka Mračková Vildumetzová, která MUDr. Märze z dvojrole hodnotitele-uchazeče podezírá, tedy vychází z mylné informace.

K tomu, aby přesvědčil MUDr. März výběrovou komisi svou vizí vedení společnosti, žádné jiné koncepce ostatních uchazečů znát nepotřeboval. Jako primář karlovarské chirurgie, manažer, který stál v čele KKN v letech 2014 – 2017, má velmi kvalitní přehled o dění v nemocnicích, o ekonomické kondici těchto zdravotnických zařízení, navíc se po celou dobu pandemie COVID-19 velmi aktivně podílel a podílí na řešení této problematiky.

MUDr. Josef März předložil koncepci, na základě které se výběrová komise jednomyslně shodla na vítězi, jehož rozsah manažerských i lékařských zkušeností je zcela komplexní. Druhý uchazeč ze Zlína zvítězil v oblasti ekonomického řízení nemocnice.

Podle tvrzení hnutí ANO měl odchodem MUDr. Märze z pozice uvolněného krajského zastupitele pro zdravotnictví nastat ve vedení kraje problém, protože nebude nikdo, kdo by oblast zdravotnictví řídil. Zastupitelé za ANO však zapomněli, že zdravotnictví bylo svěřeno usnesením zastupitelstva do mé gesce a hodlám pokračovat s MUDr. Märzem ve velmi úzké spolupráci, a to nejen ve vztahu ke Karlovarské krajské nemocnici, ale také při řešení odborných témat v oblasti zdravotnictví.

Krajským zastupitelům hnutí ANO nejdříve vadilo, že kromě Rady kraje jsou ve vedení kraje 4 uvolnění zastupitelé. Nejsou ale spokojeni ani s tím, když teď uvolněných zastupitelů s odchodem Josefa Märze ubyde. Možná by opozičním kolegům mělo stačit to, co je z mého pohledu podstatné - že KKN bude mít v čele odborníka a manažera, který se nebojí převzít obrovskou odpovědnost za kvalitní péči o pacienty, za vytvoření co nejlepších podmínek pro zdravotníky i za hospodaření a rozvoj obou nemocnic v Karlových Varech i v Chebu."