Na tento post se správní rada infocentra, jejíž předsedkyní je primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), rozhodla vypsat konkurs.

„Oznámení o výběrovém řízení bude zveřejněno v nejbližších dnech. Nového ředitele by chtěla správní rada vybrat během března. Do nástupu nového ředitele povede infocentrum zástupkyně ředitelky Věra Simeth. Ucházet se o místo ředitele může samozřejmě i dosavadní ředitelka,“ uvedla primátorka.

„Vybrat nové vedení infocentra je legitimním rozhodnutím správní rady. Nechci to proto komentovat. Odcházím s hlavou vztyčenou a pocitem, že jsme odvedli maximum, což dokládají taktéž shrnutí našich ocenění,“ sdělila ke svému odvolání Jitka Ettler Štěpánková. Infocentrum město dotuje částkou 12,5 milionu korun a jeho celkový rozpočet činí ročně 19 milionů.

„V oblasti propagace destinace jsme začínali od píky. Vytvořili jsme jednotný vizuální styl, nastavili propagované produkty, zahájili komunikaci s profesními sdruženími. Nové webové stránky jako hlavní prezentační médium v rámci propagace destinace byly oceněny mnoha odborníky a dosáhly návštěvnosti 1 573 031 návštěv za rok v roce 2018,“ zdůraznila odcházející ředitelka.

Ilustrační foto
Zájem o největší lázně je stále velký, hostů přibývá

Zatímco vedení města změny v infocentru vidí pro Karlovy Vary jako velmi pozitivní a pro marketink do budoucna přínosné, opozice je opačného názoru. „Odvolání ředitelky, která Infocentrum prokazatelně pozvedla, získávala s ním nezpochybnitelné úspěchy a ocenění a i s omezeným rozpočtem došlo k významnému nárůstu hostů, je pro mě naprosto nepochopitelný krok, který nestojí na racionálních důvodech. Infocentrum bylo vedeno apoliticky a skutečnou odbornicí v oboru.,“ uvedl za Piráty zastupitel Jindřich Čermák.

Kritikou nešetřil ani zastupitel Petr Kulhánek (KOA), který ve funkci primátora s ředitelkou infocentra spolupracoval po celou dobu jejího působení v infocentru. „Jitka Štěpánková byla zkušený profesionál působící v oblasti cestovního ruchu řadu let. Během osmi let se jí podařilo z infocentra udělat efektivně fungující instituci. Velmi aktivně pracovala na získávání externích finančních zdrojů, zejména od Czech Tourismu, soukromých partnerů, Karlovarského kraje,“ poznamenal Kulhánek.

Výčet ocenění, které infocentrum nasbíralo v posledních letech je velmi dlouhý. Ať už to bylo za kampaně, web, aplikace, produkty. Posledním je Velká cena cestovního ruchu za projekt Region Card z listopadu loňského roku. „Takto dobře nikdy v minulosti infocentrum nefungovalo, finanční prostředky investované do marketingu se mnohonásobně vracejí v rostoucí návštěvnosti a v útratách hostů do lokální ekonomiky. Současné vedení města se rozhodlo tuto dlouhodobě výbornou práci potrestat a bez důvodu ředitelku odvolat. Je to další z již řady nedávných kroků, které boří práci mnoha lidí a přímo poškozují město Karlovy Vary v současnosti i do budoucna.

Odvolávám se na svá slova z jednání zastupitelstva, kdy jsem upozorňoval, že nikdo vedení města nedal mandát dusit a poškozovat toto město,“ konstatoval Kulhánek.

Zástupci Karlovarského kraje navštívili hasiče ve Zbirohu.
Dík hasičům za pomoc se sněhem