Jak současnou atmosféru vnímáte?

V poslední době se potýkám s nepokoji na své škole, které jsou většinou zcela zbytečně přenášeny na bedra zřizovatele, jsou medializovány a do problematiky jsou zcela nesmyslně zatahováni žáci školy a jejich rodiče. Současně je očerňována má osoba, na veřejnosti jsou sdělovány nepravdivé údaje, které ohrožují vážnost mé osoby v očích rodičovské veřejnosti. Jsem přesvědčena, že jde o promyšlenou a organizovanou kampaň mající za cíl mé odvolání a pošpinění mého jména a důstojnosti. Tato situace mne samotnou velmi znepokojuje a ráda bych se vám k uvedené situaci vyjádřila.

Bývalá zástupkyně školy nastoupila v září 2010. Zpočátku spolupráce fungovala, později se však začaly projevovat názorové neshody ve věcech vedení školy. Tato situace se postupně zhoršovala a rozkoly se prohlubovaly. Naplno se toto projevilo v prosinci 2015. Bývalá zástupkyně školy založila odborovou organizaci II. stupně, kdy v roli statutárního zástupce školy vstoupila do opozice jako její předsedkyně. Celá kampaň proti mé osobě byla spuštěna dle mého názoru 5. listopadu na zasedání školské rady, jejímž členem je i bývalá zástupkyně, kde školská rada požadovala začít spolupracovat s dalšími složkami z řad rodičů, odborů, zaměstnanců školy a SRPdŠ. Nyní požadavku plně rozumím, protože tato spolupráce měla být pro mne likvidační.

Dlouhodobě čelím tlaku školské rady, dle mého mínění účelově založené odborové organizaci a malé skupině zmanipulovaných rodičů. Školská rada se mnou nespolupracuje a většinou nekomunikuje. Na schůze školské rady nejsem zvána. Problém vidím v tom, že velice nestandardním způsobem jsou podávány stížnosti na školu a na mou osobu. Stížnosti ve většině pocházejí od rodičů ze třídy předsedkyně nové odborové organizace. Zcela netradičně jsou tyto stížnosti rodiči podávány na školskou radu, která uvedenou problematiku přenáší na zřizovatele školy, a následně jsou tyto stížnosti řešeny na zastupitelstvu města a silně medializovány. Z dostupných informací v tisku se lze domnívat, že předsedkyně školské rady má osobní kontakty s jedním ze zastupitelů. V měsíci květnu 5 členů školské rady podalo rezignaci na svou funkci s podmínkou odvolání ředitelky školy. Tato rezignace byla zřizovatelem přijata. Nyní školská rada svou rezignaci vzala zpět.

Dne 26. dubna 2016 jsem odvolala bývalou zástupkyni z funkce zástupce ředitele a nabídla jí plný pracovní úvazek na pozici učitele. V současné době je na dlouhodobé pracovní neschopnosti, ale je veřejně velmi činná a pokračuje v kampani proti mé osobě.

Jsem si plně vědoma, že nepopulární propagace vrhá špatné světlo jak na školu, tak i na mou osobu. Do dnešního dne jsem nevyužila žádnou dostupnou možnost na očištění mé osoby. Navenek mé vyčkávání působí váhavě, záměrem bylo předložení průkazných materiálů, které dokladují mé nepochybení a prokazují profesionální přístup ředitele školy.

V průběhu tohoto školního roku bylo provedeno množství mimořádných hloubkových kontrol jak ze strany zřizovatele, tak České školní inspekce i MŠMT. Žádná z těchto kontrol neshledala mé pochybení tak závažným, aby mohlo vést k mému odvolání. Také po celou dobu krize spolupracuji a plně respektuji zřizovatele školy.

Co říkáte na vyjádření primátora, který vás vyzval k odstoupení? Berete to jako vyštvání?

Vyjádření primátora respektuji. Zástupci magistrátu jsou udoláni náporem, který je na ně vynakládán. V tomto případě platí pravidlo: Čím více budeme křičet a budeme vytrvalí, dostaneme se dál a dál. Mí současní odpůrci si stanovují vyšší a vyšší požadavky: chceme odvolat ředitelku, chceme okamžitě vyhlásit výběrové řízení, chceme být při rozhodování …, co budou chtít příště?

Jak budete postupovat?

Budu postupovat tak, jak jsem postupovala doposud. Zásadně nejdůležitější věcí je pro mne, aby úpornost mých oponentů nezasáhla chod školy. Rozhodně nesouhlasím s tím, že si učitelé chtějí brát za rukojmí žáky a jejich rodiče.

Nebo budete přepracovávat koncepci výuky v případě stávky?

V případě stávky koncepci přepracuji, již nyní mám nabídky od bývalých kolegů, kteří nabídli pomoc při zajištění výuky. Zřizovatel se na mě obrátil s požadavkem dopracování koncepce výuky.