Právě ona měla se svým týmem projekt Realizace Císařských lázní v Karlových Varech na starosti. Krátce po převzetí ocenění poskytla Deníku rozhovor.

Překvapilo vás toto ocenění?

Překvapilo mě nejen ocenění, ale již samotná nominace. Obojí vnímám neskutečně pozitivně a s velikou úctou. Nicméně se nejedná o úspěch jednotlivce, naopak se jedná o ocenění za práci širokého týmu lidí, kterým patří obrovské poděkování.

Jak je vnímáte?

Pro mě osobně je akce Úřednický čin roku velkým krokem veřejné správy v ukázce profesionalizace veřejné správy. Nejen na našem projektu je vidět, že veřejná správa a soukromý sektor jsou rovnocennými partnery v jednání, ve vynaloženém úsilí, kvalitě, odbornosti i času věnovanému práci.

Uprostřed Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Úřednickým činem roku 2023 se staly Císařské lázně

Co bylo na tomto projektu nejsložitější?

Vlastně všechno a nic. Celá akce byla náročná, ale velmi krásná. Zpětně za nejsložitější část pojmenuji vložení nové velké veřejné zakázky do již rozběhlé veřejné zakázky, tedy nalezení optimální cesty pro zajištění vestavby multifunkčního sálu do již rozběhlé rekonstrukce Císařských lázní tak, abychom žádnou z akcí jakkoli nepodcenili, nenarušili a neohrozili průběh ani dokončení.

Jaká byla spolupráce s dalšími úřady, komplikovaná nebo jste si dokázali poradit a nenechali jste se odbýt?

Nikdy se nenechám odbýt, vždy chci nalézt řešení pro nastalou situaci a stejně tomu bylo i v případě Císařských lázní. Se všemi partnery jsme nakonec vždy řešení nalezli. Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat. Jak jsem uvedla jednalo se o práci širokého týmu lidí, mé poděkování směřuje k předchozímu i současnému politickému vedení kraje, vedení krajského úřadu, celému mému týmu, příspěvkové organizaci, všem partnerům v přípravě i realizaci projektu a mé rodině.

Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje.Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje.Zdroj: Úřednický čin roku