Ředitelkou tak rada jmenovala Danu Babincovou, která v konkurzu vyhlášeném v květnu letošního roku byla podle komise nejlepší ze tří uchazeček.

Funkční období ředitelky školského zařízení Dům dětí a mládeže Karlovy Vary je šest let, od 1. září 2017 do 31. srpna 2023, s šestiměsíční zkušební dobou.