Nový návrh optimalizace vojenských újezdů, který v pondělí v Karlovarském kraji představil ministr obrany Alexandr Vondra, se dotkne také některých obcí na Karlovarsku. Území Vojenského újezdu Hradiště bude zredukováno o patnáct procent. Tímto krokem chce ministerstvo pomoci lokalitě k dalšímu rozvoji. Zpřístupněny totiž budou některé další pozemní komunikace a trasy. Optimalizace také počítá s tím, že do roku 2015 nebudou v tomto vojenském prostoru žít žádní obyvatelé, kterých tam nyní žije přibližně 600.

„Tito obyvatelé si určitě zaslouží žít svobodněji. V současné době nemohou například ani volit. Pokud bude návrh schválen, tak chceme tyto obyvatele začlenit do sousedních obcí, nebo je také možné, že vznikne obec úplně nová,” konstatoval ministr obrany Alexandr Vondra. Ten zároveň celý návrh optimalizace představil i starostům sousedních obcí, kterých by se také týkal. „Optimalizace by se nás dotkla. Ovšem vše je naplánováno v horizontu čtyř let, takže musíme ještě počkat, zda návrh schválí vláda. Na pondělní schůzce s ministrem obrany nám byli nabídnuti pouze obyvatelé, nikoliv pozemky. Myslím si, že zatím bychom s tím měli více starostí než užitku,” uvedl Vladislav Tůma, starosta Šemnice na Karlovarsku.

Některým starostům by se zamlouvalo hlavně zpřístupnění nových tras, na které se v současné době lidé nedostanou. „Určitě by se nám líbilo, kdyby optimalizace území probíhala i mimo obydlené části, například kdyby bylo částečně redukováno ochranné pásmo vojenského prostoru tak, aby bylo přístupné pro cyklisty a turisty. Velichov je obklopen lesy, ale až na několik kopců vlastně občané do lesa legálně nesmí, protože už je za hranicemi vojenského prostoru,” řekla starostka Velichova Markéta Moravcová. „Ale vzhledem k tomu, že obcím, kterých se optimalizace týká, nebudou převedeny pozemky, právo hospodaření zůstane pravděpodobně Vojenským lesům a statkům, je toto pravděpodobně nesplnitelným přáním,” uzavřela Markéta Moravcová.

Návrhem optimalizace chce ministerstvo ušetřit několik milionů korun. Zcela uzavřen bude Vojenský újezd Brdy. „Újezd Hradiště patří k nejlepším v České republice. Jezdí sem cvičit i armády spřátelených států. Kvůli redukci bude území zmenšeno přibližně o pět tisíc hektarů,” řekl náčelník Generálního štábu Armády ČR, armádní generál Vlastimil Picek.