Je to schválnost nebo jen organizační problémy s konáním prosincového karlovarského zastupitelstva? O schválnosti mluví organizátoři referenda o budoucí podobu Vřídelní kolonády. Magistrát to však důrazně odmítá.

V každém případě změna termínu jednání z původně plánovaného 6. prosince až na 20. prosince referendum výrazně komplikuje. A žádost o svolání zastupitelstva na 6. prosince kvůli včasnému projednání referenda o Vřídelní kolonádě město odmítlo.

„Referendum jsme připravovali tak, aby bylo projednáno na řádném jednání zastupitelstva 6. prosince. Nyní však došlo k posunu termínu až na 20. prosince, tedy v termínu, který je příliš blízko k prvnímu kolu prezidentských voleb, s kterými by mělo být referendum spojeno,“ vysvětlil komplikace Ota Řezanka, zmocněnec přípravného výboru referenda. Termín prvního kola prezidentských voleb je stanoven na 13. a 14.ledna příštího roku. Pokud by tedy zastupitelstvo referendum neschválilo, podobně jako tomu bylo před pěti lety, nebude podle organizátorů dostatečný čas na projednání plebiscitu správním soudem.

Oldřich Volf
Krajští hasiči mají nového ředitele. Začínal jako řadový hasič v Sokolově

„Hrozí tedy, že by se referendum společně s prezidentskými volbami nekonalo. Bohužel další velké volby, s kterými můžeme referendum spojit, jsou až ty parlamentní v roce 2025. Referendum o budoucnosti Vřídelní kolonády by se tedy posunulo o téměř tři roky,“ zdůraznil Ota Řezanka.

Vedení města si ale stojí na svém a mimořádné zastupitelstvo primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) nesvolá. „Termín zastupitelstva byl zvolen tak, aby bylo možné odpovídajícím způsobem s novými politickými kluby projednat rozpočet města na příští rok, což je zásadní věc. Pokud do té doby bude připraven návrh referenda, zastupitelstvo asi nemá problém jej projednat,“ tlumočil odpověď primátorky organizátorům referenda Kan Kopál, mluvčí magistrátu.

Ti jsou ale s rozhodnutím města nespokojeni. „Odsouvání rozhodnutí o budoucnosti kolonády ale není pro žádnou stranu dobré. Znamenalo by to totiž zastavení veškerých projekčních příprav a stavebních činností na Vřídelní kolonádě, ovšem s výjimkou nezbytné údržby. Městem připravovaná komplexní rekonstrukce by ve světle budoucího referenda s možným výsledkem nahrazení této stavby jinou byla zřejmým plýtváním veřejných financí,“ varuje před možnými problémy Ota Řezanka. Podle něho je jak pro zastánce rekonstrukce současné kolonády, tak pro zastánce jejího nahrazení původní litinovou kolonádou tedy důležité, aby se referendum konalo co nejdříve.

KV Aréna, ilustrační foto.
KV Arena zkrátí kvůli energiím sezonu. Hokeje se to v případě postupu netýká

„O referendum jsme zažádali 1. listopadu. Na magistrát jsem předal 161 podpisových archů s podpisy občanů, což je množství, které by již mohlo vyhovět požadovaným 3595 podpisům. Termín na doplnění podpisů byl odborem vnitřních věcí magistrátu stanoven na 28. listopadu, do té doby jsme podpisy doplnili,“ je přesvědčen Ota Řezanka.

Poslední soudní spor, který se ohledně referenda konal v létě 2021, vyústil v rozhodnutí soudu, že je opakování referenda možné, pokud ovšem přípravný výbor znovu sežene potřebný počet podpisů, tedy 10 procent oprávněných voličů. Rozhodování zastupitelstva a podklady pro zastupitele tedy nejsou podle organizátorů plebiscitu nijak složité, protože soud stanovil pouze tuto jedinou podmínku a ta by měla být splněna. Zastupitelé ovšem mohou rozhodovat dle svého uvážení.

„Věřím, že nezklamete naděje těchto lidí, kteří chápou nesmírný význam této stavby pro další osud našeho lázeňského města,“ uvedl Ota Řezanka a stále doufá, že vedení města své rozhodnutí o nesvolání mimořádného zastupitelstva ještě změní.