Zřejmě největší slabinou v připravované koncepci krajského zdravotnictví je nedostatek informací. Přestože zásah do současného systému bude citelnou změnou pro pacienty i lékaře, vedení kraje je prodiskutovalo pouze s několika vyvolenými odborníky. „Jaký může být názor na něco, co nám ještě nebylo předloženo k diskuzi?“ ptal se na úterním setkání starostů s vedením kraje Tomáš Pospíšil, primář kožního oddělení karlovarské nemocnice. Na jeho oddělení kraj plánuje zrušit pět lůžek, přestože činí obsazenost 98 procent. Že vedení kraje o reformě zdravotnictví jednalo pouze s několika lékaři, překvapilo i Petra Horkého (ČSSD), náměstka hejtmana Karlovarského kraje. „Chytáme tak teď kočku za ocas. Nejprve jsme měli všechny změny s odbornou veřejností prodiskutovat. Předešlo by se tak mnoha nerozuměním,“ uvedl Horký.

Přesto si neodpustil dodat, že od starostů, kteří přijeli diskutovat o optimalizaci lůžkového fondu v nemocnicích, čekal daleko údernější argumenty. Ve třech nemocnicích v kraji bude celkem zrušeno 143 lůžek. Hlavní změna se týká složité a drahé lékařské péče. Tu bude namísto třech nemocnic zajišťovat pouze jedna, a to karlovarská. „Pokud bychom trvali na zachování tří okresních nemocnic, žádná z nich by nemohla mít dostatečný počet výkonů a nemohla by udržet kolektiv specializovaných týmů. Pacienti by tak museli tuto vysoce odbornou péči vyhledávat mimo kraj. Tak tomu bylo například v případě srdečních příhod.

Analýza v kraji potvrdila, že přebývají běžná nemocniční lůžka a chybí lůžka na odděleních s intenzivní péčí. My chceme na jedno místo soustředit péči o pacienty, kteří se ocitli v ohrožení života po srdeční či mozkové příhodě nebo po autohaváriích,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. Největší kritika na změny v nemocnicích zazněla od lékařů chebské nemocnice, kteří kraji vytýkají, že jejich nemocnici degraduje na rehabilitační zařízení. V chebské nemocnici kraj ruší lůžkové oddělení neurologie a pacienti s cévní mozkovou příhodou se budou léčit na specializovaných pracovištích, tak zvaných iktových jednotkách, v Sokolově a Karlových Varech.

V chebské nemocnici zbude z neurologie pouze ambulance. přitom cévní a mozkové příhody jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí. A doveze sanitka pacienty z Chebska na specializované pracoviště v Sokolově či v Karlových Varech včas? „Ano,“ je přesvědčen ředitel záchranné služby karlovarské ho kraje Ivo Tukinski. Dodal, že po otevření nových stanovišť v odlehlých oblastech je rychlou pomocí pokryto 98 procent území kraje. Přesto starostové stále o změnách v nemocnicích pochybují. „Námitky chebských lékařů zatím nikdo nevyvrátil, ani nepotvrdil. Potřeboval bych odpovědi na konkrétní otázky, tedy zda se zhorší dostupnost zdravotní péče v Chebu a okolí,“ uvedl například Jan Svoboda, starosta Chebu.

Kraj o nastavené reformě zdravotnictví ale nepochybuje. „Základní obory v nemocnicích zůstávají, nejde o žádné ohrožení zdravotní péče,“ uvedl Jiří Mutinský, náměstek hejtmana pro zdravotnictví. Ten zároveň dodal, že v září bude zdravotnickému výboru předložen koncept dalších kroků optimalizace.