„Příspěvek ve výši 5 000 korun může město poskytnout dětem, kterým byl přiznán Úřadem práce příspěvek na péči v prvním a druhém stupni. Příspěvek ve výši 10 000 korun mohou získat rodiče dětí, kterým byl příspěvek na péči přiznán ve třetím a čtvrtém stupni,“ uvedla Petra Říhová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Ostrov.

O tuto dotaci si mohou požádat rodiče či zákonní zástupci dětí ve věku od jednoho roku do 18 let, které mají trvalý pobyt v Ostrově. Příspěvek je poskytován jednorázově vždy za daný kalendářní rok už od roku 2014 a jeho výše se může lišit.

Peníze pak lze použít na zakoupení lázeňského poukazu nehrazeného ze zdravotního pojištění, případně na zaplacení poplatků přímo souvisejících s lázeňskou léčbou.

„Dále také na rehabilitační léčbu nehrazenou ze zdravotního pojištění, případně na doplatek této léčby. Příspěvek můžou rodiče nebo zákonní zástupci dětí využít rovněž na zakoupení či doplatek při nákupu zdravotní nebo rehabilitační pomůcky a na nákup jiných pomůcek, které dítě potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svého zdravotního postižení,“ doplnila Říhová.

Finanční prostředky je také možné použít na úhradu pečovatelských nebo odlehčovacích služeb, anebo na úhradu asistenta. Při doložení odborného lékařského potvrzení o potřebě diety je možné příspěvek využít také na zakoupení speciálních potravin pro dítě trpící například celiakií nebo diabetem.

Žádosti jsou k dispozici od 1. dubna na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Ostrov, Jáchymovská 1, v přízemí v kanceláři č. 27. Informace o podmínkách podá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Miroslava Světlíková nebo Petra Říhová.