A to od 19. června do 31. července. S objízdnou trasou se nepočítá, v úseku částečné uzavírky bude doprava usměrněna do jednoho jízdního pruhu o minimální šíři 2,75 metru. Provoz bude veden kyvadlově a řízen pomocí světelného signalizačního zařízení. Původní termín ukončení částečné uzavírky provozu byl do 18. června.

Důvodem prodloužení termínu rekonstrukce je nedostatečná únosnosti podloží a z toho plynoucí nutnost jeho výměny, což si vyžádalo změny oproti původnímu projektu.