Výtěžek je nejvyšší v osmnáctileté historii Tříkrálové sbírky. Proti loňskému roku narostl o 56 000 korun na 228 231 korun. „Tohoto výsledku bychom nedosáhli bez mnoha dobrovolníků koledníků. Všem patří poděkování za ochotu a obětavost,“ uvedl Aleš Klůc, ředitel pořádající Farní charity Karlovy Vary. Dodal, že vybrané peníze použije farní charita na vybudování terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech Staré Roli. „Práce chceme dokončit letos. Poděkování patří všem dárcům za jejich štědrost a vstřícnost a pracovníkům Farní charity Karlovy Vary za organizaci a zajištění sbírky,“ řekl Klůc.

Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl podle Klůce nový v tom, že se do koledování v karlovarských ulicích zapojila netradiční družina K(raj) + M(ěsto) + B(iskupství). A to ve složení hejtmanka Jana Vildumetzová + náměstek primátora Jiří Klsák + plzeňský biskup Tomáš Holub.