Lázeňské město proslavily jak jedinečné prameny, tak i ti, kteří za nimi příjížděli. Kromě princů, princezen, králů a královen přivedla do města magická moc zdejšího údolí i významné umělce a mezi nimi i slavného skladatele Ludviga van Beethovena.

Ludwig navštívil Karlovy Vary celkem dvakrát. Připomínku jeho pobytů nalezneme v Karlových Varech u Parkhotelu Richmond, kde je vystavěn velkolepý pomník Hugo Uherem karlovarským rodákem a na Grandhotelu Pupp, kde je umístěna pamětní deska. Ve stejném hotelu je i Beethovenův salonek, který byl místem včerejší prezentace aktivit karlovarského Rotary klubu. Ten se mimo jiné zasadil o vznik kopie původních reliéfů. Reliéfy byly odstraněny v poválečné hysterii.

Důvodem jejich odstranění byla skutečnost, že líbezné alegorické reliéfy, znázorňující blahodárné působení hudby na duši člověka, doprovázely německé texty, ale také fakt, že si Hugo Uher vzal v roce 1923 sestřenici Karla H. Franka, nechvalně známého nacisty, také karlovarského rodáka. Hugo Uher se tak stal shodou okolností po válce pronásledovanou osobou, kdy byl nejdříve vězněn v Nové Roli a pak byl převezen do veznice na Pankráci, kde byl umučen. Jím vytvořené reliéfy byly na základě rozhodnutí mětské rady odstraněny v roce 1946.

„Jako karlovarský Roraty klub se snažíme o částečnou nápravu křivd, které se staly během válečného a poválečného období. Před sto lety bylo ještě běžné, že Češi a Němci spolu žili na jednom území a dokázali se tolerovat a na rozvoji města spolupracovat. Bohužel tuto normálnost, přerušily tragické události dvacátého století. Dnes společně napravujeme křivdy na obou stranách. Tato akce je součástí příspěvku ke zlepšení česko-německých vztahů, a tak je vnímána i v mezinárodních kruzích," uvedl na úvod prezentace lékař Václav Novotný, současný prezident Rotary klubu v Karlových Varech.

Slavnostní odhalení obnovených reliéfů na Beethovenově pomníku je připraveno na 4. srpna v 11 hodin dopoledne. U příležitosti slavnostního odhalení je připraven i několika denní doprovodný program. V tomto termínu probíhá také tradiční festival Beethovenovy dny, který pořádá Karlovarský symfonický orchestr, ten vznikl jako lázeňský orchestr již v roce 1835.

„ V letošním roce uspořádáme již 21. ročník tohoto festivalu, zahajujeme koncertem v předvečer slavnostního odhalení replik reliéfů, a to koncertem třetího srpna v městském divadle pod vedením dirigenta Martina Lebela. Součástí koncertu bude i uvedení symfonie č.6 F dur Pastorální Ludwiga van Beethovena," uvedl na tiskové konferenci ředitel orchestru Šimon Kaňka.

Podle zástupců Rotary klubu podpořila kulturní program včetně realizace replik reliéfů, které na základě výběrového řízení zrealizoval výtvarník Heřman Kouba celá řada institucí včetně Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Významnou podporu získal karlovarský Rotary klub od německých Rotary klubů. Akce by se také nepodařila bez významného osobního nasazení Jitky Kulhánkové, vydavatelky úspěšného časopisu Promenáda. Celkové náklady na realizaci replik a doprovodného programu dosáhly částky 800 tisíc korun.

„Karlovarský Grandhotel Pupp je zázemím pro celý slavnostní akt, jsme připraveni tuto akci podpořit, včetně mezinárodního setkání Intercity Meeting rotariánů, uvedla Andrea Pffefer Ferklová, která se zároveň stala první členkou karlovarského Rotary klubu.

Pomník německého hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena byl postaven v roce 1929 na místě pomníku císaře Františka Josefa I., na levém břehu říčky Teplá v parku mezi Parkhotelem Richmond a Poštovním dvorem.

Kulturní program

3. srpna
Městské divadlo, 19.30 hodin – Zahajovací koncert KSO

4. srpna
Galerie umění, 9.00 hodin – přednášky na téma Ludwig van Beethoven a Hugo Uher
Pomník Ludwiga van Beethovena, 11.00 hodin – Odhalení reliéfů, slavnostní ceremoniál s fanfárami a projevy
Café Pupp, 12.30 hodin – Umístění vzpomínkového věnce u pamětní desky
Grandhotel Pupp, 16.00 hodin – Koncert k dvoustému výročí pobytu a benefičního koncertu Ludwiga van Beethovena.

Před 200 lety

V roce 1812 upořádali karlovarští v Českém sále Grandhotelu Pupp společně s Ludwigem van Beethovenem a houslistou Giovannim Battistou Polledroem benefiční koncert na podporu obyvatelům vyhořelého lázeňského města Baden u Vídně.