Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Relikviář je pro město opravdu cennou památkou

Bečov nad Teplou - Rozhovor se starostkou Olgou Halákovou

21.2.2011
SDÍLEJ:

Olga Haláková, starostka Bečova nad TeplouFoto: DENÍK/Jakub Kopřiva

Spoustu zajímavých památek i dobré dopravní spojení do nedalekých Karlových Varů, tím vším se může pochlubit Bečov nad Teplou. Starostka Olga Haláková při rozhovoru přiblížila, jaké další projekty se v budoucnu chystá zrealizovat či na co se mohou návštěvníci města těšit.


Starostkou Bečova nad Teplou jste již několik let, jak byste toto městečko charakterizovala?
Podle mě je Bečov nad Teplou velmi mimořádné město. Počtem obyvatel není velké, má přibližně 1000 obyvatel, ale jeho historie i současnost výrazně zasahují do dějin přinejmenším regionu. Bečov nad Teplou vždy přitahoval osobnosti, umělce, významnou šlechtu, kteří vytvořili jeho podobu a zkultivovali okolní krajinu. Ve městě i vjeho blízkosti je mnoho zajímavostí a velkým lákadlem pro turisty je především státní hrad a zámek, který každý rok navštíví několik desítek tisíc lidí nejen z České republiky.

Ve městě žijí především starší lidé. Plánujete výstavbu nových rodinných domů, které by určitě přilákaly mladší generaci?
Rozvojovými oblastmi města jsou pozemky zařazené vÚzemním plánu kindividuální bytové výstavbě. Již starší záměr výstavby za místním hřbitovem a nově pozemek při vjezdu do Bečova nad Teplou od Karlových Varů u křižovatky na Krásno o rozloze zhruba 21 tisíc metrů čtverečních určený kvýstavbě rodinných domů a dále ve Vodné plocha určená kvýstavbě přibližně deseti rodinných domů. Velmi zajímavým územím určeným kvýstavbě domů je naše osada Krásný Jez, kde jsou kdispozici pozemky o celkové rozloze 13500 metrů čtverečních. Nedávno postavená nová železniční zastávka vKrásném Jezu nabízí pro případné zájemce velmi dobrou dopravu do Karlových Varů. Pokud se uvedené záměry podaří uskutečnit, zvýšil by se počet obyvatel více než o deset procent. Všechny uvedené pozemky jsou již ve vlastnictví firem anebo soukromém a rolí města je vtéto chvíli spolupráce svlastníky zejména voblasti infrastruktury.

Každý rok se rekonstruuje místní historické náměstí, po kterém se v hlavní turistické sezoně projde až 70 tisíc návštěvníků města. Jaké opravy chcete zrealizovat letos?
Náměstí je opravdu dopravně velmi vytížené, vturistické sezóně zde parkuje mnoho osobních aut návštěvníků města, a dále protože se zde koná vysoký počet svateb, i auta svatebčanů, někdy ve vysokém počtu. Vkaždém případě nás čeká organizační změna vdopravě na náměstí a vyřešení akutního nedostatku městského sběrného parkoviště. Je všeobecně známo, že náměstí Bečova nad Teplou čeká celkové zadláždění, vzhledem ktomu, že toto území je městskou památkovou zónou přirozeně navazující na národní kulturní památku Areál státního hradu a zámku. Vsoučasnosti můžeme konstatovat, že přilehlé prostory uliček a schodišť vedoucích na náměstí jsou již zadlážděny či opraveny. Stavební projektová dokumentace včetně všech vyjádření týkající se výstavby historického schodiště mezi ulicemi Nádražní a Srázná je naplánována krealizaci vletošním roce, pokud zajistíme finanční prostředky. Hlavní osa náměstí mezi zámkem a základní školou a prostor před radnicí jsou tím závěrečným úsekem, který budeme připravovat kzadláždění a kparkovým úpravám vtomto volebním období. Mimo zadláždění na komunikaci by měla vzniknout vprostoru před základní školou směrem knáměstí klidová zóna skašnou, zejména pro setkávání místních obyvatel. Toto území je vzhledem ke své poloze vprotipólu zámku ideální pro tento záměr a také vychází způvodní historické dispozice. Vzhledem ktomu, že nyní se nazývá náměstím vBečově vpodstatě rovná ulice, která nenabízí typické užívání prostoru náměstí, je záměrem vrátitprostoru mezi radnicí a vstupem do zámku původní charakter trhového místa, místa setkávání a pořádání kulturních akcí. Nový projektový záměr navrhuje otevření prostoru před radnicí, jeho zpřístupnění ze všech stran bez omezujících prvků (vsoučasnosti asfaltové pěšinky a nepřístupné trávníky). Ve své podstatě jde o vhodnější úpravu svahovitého terénu, a to takovým způsobem, aby ho bylo možno užívat jak pro chůzi, tak pro plánované kulturní akce i původní trhy, nově například Biotrhy, které iniciují místní obyvatelé se zájmem o zdravou výživu.

V Bečově má vzniknout také přírodní promenáda, můžete tento projekt přiblížit?
Záměr realizace přírodní promenády je novinkou a jedná se o prostor na levém břehu řeky Teplá vúrovni místního nádraží. Vtěsné blízkosti řeky, na jejím břehu, plánujeme úpravu přírodní stezky vdélce zhruba jednoho kilometru směrem ksádkám, včetně jejího vybavení lavičkami či herními prvky pro děti i dospělé a mimo jiné i vstupem do Bečovské botanické zahrady. Naším cílem je vytvořit ideální místo pro odpočinek či procházky, přístupné pro všechny, a zkulturnění částí území města vjeho vstupním prostoru, vblízkosti vlakového nádraží. V této chvíli ovšem žádáme o převedení tohoto pozemku do vlastnictví města a od uskutečnění tohoto plánu ve veřejném zájmu se odvíjí vše ostatní vsouvislosti srealizací nové přírodní promenády vBečově.

Zmínila jste botanickou zahradu, jak pokračuje její obnova?
Obnova Bečovské botanické zahrady podle mého názoru postupuje velmi dobře. ZO ČSOP, zastoupena Jiřím Šindelářem, zde zejména vterénních úpravách, přístupových cestách, vysazování ovocných stromů, vybavení a podobně udělala opravdu velký kus práce. Sobnovou Bečovské botanické zahrady souvisí i plánovaná realizace vybudování naučné stezky, která nabídne zviditelnění všech atraktivních míst krajiny vtěsné blízkosti historického městečka.

V Bečově se nachází hned dvě základní školy, a to Základní škola a Mateřská škola a Základní umělecká škola Josefa Labitzkého, netrápí vás nedostatek žáků?
Jsme na tom obdobně jako i jiné školy. Naše základní škola spovinnou školní docházkou prošla nelehkým obdobím změn vedení školy a vyučujících. Domnívám se, že vtéto chvíli již můžeme konstatovat, že je situace ustálena zpohledu zajištění dobré úrovně výuky. Vpodstatě až vposledních dvou letech škola začala hledat další zdroje financování, a to úspěšnou formou získávání finančních prostředků prostřednictvím dotací. Změny ve vedení školy způsobily částečný odchod žáků do základních škol vKarlových Varech, ale domnívám se, že vtéto chvíli již nastal obrat a rodiče jsme přesvědčili, že škola nabízí velmi slušné podmínky pro výuku a každým rokem zlepšené prostředí, že společnými silami připravíme rekonstrukci objektu školy a zvýšíme úroveň vybavení tříd. Vzáměru je napravit samotný technický stav budovy, její infrastrukturu a dále zajistit výměnu oken a opravu fasády, která je obrácena do městské památkové zóny směrem kzámku. Rekonstrukci bude nutné rozdělit na etapy a vletošním roce připravíme strategický plán rekonstrukce a stavební projektovou dokumentaci. Tyto kroky by měly také přesvědčit rodiče, že hezká venkovská škola sdobrou výukou avdomácím prostředí je pro jejich potomky to nejlepší, co jim můžeme nabídnout. Nejsou to lehké úkoly, ale společné úsilí města, vedení školy a rodičů viditelně proměňuje fenomén naší základní školy.

Velkým problémem v menších městech bývá také to, že v nich chybí dům pro seniory. Jak je to u vás?
V našem městě takové zařízení chybí a bohužel město ani nevlastní nemovitost, která by mohla být určena ktomuto účelu. Proto se vsoučasnosti zabýváme nalezením vhodného vyřešení této situace. Nabízí se pořízení nemovitosti do vlastnictví města, ta by byla zrekonstruována na malé samostatné bytové jednotky jednak snabídkou pečovatelské služby a případně částečně jako startovací byty pro mladé lidi. Město navázalo spolupráci sagenturou domácí péče a ta prostřednictvím svého zaměstnance zBečova nabízí potřebnou domácí péči pro naše občany.

V minulém roce vzniklo ve městě dětské hřiště, které místní občané velmi využívají. Plánujete nějaký podobný projekt i do budoucna?
První veřejně provozované dětské hřiště ve městě opravdu chybělo a jsem ráda, že se projekt povedlo zrealizovat. V současné době připravujeme pokračování vybavení další části sportovního hřiště u objektu sokolovny. Jedná se o víceúčelové hřiště, na kterém si mohou návštěvníci zahrát například kopanou, volejbal či nohejbal. Navíc zřejmě nebude chybět ani in–line dráha, která povede kolem hřiště. Na jedné straně bude k dispozici také pískové doskočiště a hlediště-tribuna. Vzhledem ktomu, že na realizaci těchto záměrů jsou potřebné poměrně vysoké finanční prostředky, rozdělíme jejich realizaci na etapy a podáme žádosti o dotace.

Podporujete také místní sportovce, kteří jsou v posledních letech velmi úspěšní? Funguje ve městě stále ještě jednotka dobrovolných hasičů?
Sport i hasiči jsou podporováni přímo zrozpočtu města. Fotbalisté mají velmi dobré sportovní výsledky, ale i další sportovní oblasti jsou zde velmi oblíbené, například tradiční cvičení žen, nohejbal, badminton, ping–pong i turistické pochody za minerálními prameny. Jednotka dobrovolných hasičů má výbornou úroveň a také výborně pracuje smalými dětmi. Budova požární zbrojnice byla vposledních letech opravena a vnitřní prostory přestavěny pro lepší využití. Město Bečov nad Teplou podporuje neziskové aktivity a finančně přispívá každé organizaci spůsobností ve městě, víceméně jsou to symbolické částky, ale je to potvrzení vědomí důležitosti jejich aktivit, které přináší do města oživení. Některé znich nadstandardně spolupracují na všech společenských akcích a moudře a srozhledem pomáhají vytvářet obraz města a jeho občanů.

Letos má vyjít také zajímavá knižní publikace o Bečovu nad Teplou, podařilo se tento projekt dotáhnout do konce?
Na základě soukromé iniciativy bečovského sběratele vrcholí přípravy vydání knihy o městě Bečov nad Teplou. Město samozřejmě tuto akci finančně podpoří zrozpočtu, protože tento počin je mimořádný a po vydání Sborníku k600. výročí města v roce 1999 bude tato kniha zajímavým zdrojem informací o historii, osobnostech a životě v Bečově nad Teplou. Křest této unikátní knihy se uskuteční vrámci programu tradičních Bečovských slavností 23. července letošního roku.

Autor: Jakub Kopřiva

21.2.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Snímky z míst hromadných dopravních nehod.
4

Dvě hromadné nehody způsobili řidiči náklaďáků

Hokejisté karlovarské Energie (v zeleném) hostili Vsetín.
27

Energie porazila Vsetín a dál vládne soutěži

Americký spisovatel Robert Fulghum přijede i do Chodova

Chodov – Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrátil do Česka a s projektem Listování se vydal na turné po republice.

Seniora měsíce trýznila, bila ho, nutila krást a brala mu důchod

Sokolovsko – Téměř půl roku musel snášet týrání devětašedesátiletý muž v malé obci na Sokolovsku. Do svého bytu si ho nastěhovala o čtyři roky mladší žena, která mu slibovala pohodový a bezstarostný život. Opak byl ale pravdou.

Pod obraz se zpil školák na výletě

Karlovy Vary – Neskutečných 1,85 promile alkoholu měl v krvi patnáctiletý žák deváté třídy základní školy v Mariánských Lázních, který se pod obraz zpil na výletě do Karlových Varů.

Podvodník připravil stát na daních o jeden milion korun

Karlovy Vary - Na téměř 1,1 milionu korun si přišel devětačtyřicetiletý muž, který peníze získal tak, že o ně připravil stát na daních.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení