Okolnosti, které doprovázely objevení relikviáře v Bečově, jsou stále mimořádné. Jde totiž o skutečný detektivní příběh, který se začal rozplétat už v roce 1984. Jeho závěrem byl fakt, že se podařilo v bečovské hradní kapli schránku s ostatky skutečně nalézt, a to 5. listopadu roku 1985. Tehdejší památkáři přitom neměli vůbec tušení, jaký skvost se na hradě nachází. Hlavními aktéry celého příběhu byl americký hledač pokladů Danny Douglas a pražský kriminalista František Maryška. Ten se bohužel letošního velkého výročí nedočkal, zemřel před šesti lety.

K návratu relikviáře se v Bečově konalo hned několik velkých oslav. První v květnu 2002, kdy se klenot po náročném restaurování vrátil zpět na hrad. Další pak 5. listopadu roku 2005, tedy k 20. výročí znovuobjevení relikviáře. Té se účastnil nejen hledač pokladů Douglas, ale i kriminalista Maryška. Oba si tehdy přátelsky potřásli rukama, i když v roce 1985 stáli na opačných stranách. Maryška se pak rozpovídal o tom, jak to celé vlastně začalo.

Unikátní objev

„Na českou ambasádu ve Vídni se dostavil jakýsi Američan. Nabízel tehdejšímu Československu 250 000 dolarů jako odměnu za to, že ze země vyveze věc, která má vysokou historickou hodnotu, ale že dopředu neřekne, oč se jedná. Jediné, co prozradil, bylo, že byla schována na konci druhé světové války a že jde o předmět, který se nachází na místě vzdáleném asi 100 až 150 kilometrů od Norimberku,“ vyprávěl tehdy kriminalista.

Případu se ujal právě on jako šéf tehdejší federální kriminální ústředny. „Dostali jsme za úkol hledat věc, ale nikdo nevěděl jakou a nikdo nevěděl kde. Jen jsme tušili, že se nachází někde v pohraničí a že zřejmě byla ukryta někým, kdo musel republiku po druhé světové válce opustit,“ pokračoval.

Ilustrační foto
Letošní advent ve městech drží v šachu koronavirus

A tak se rozběhlo rozsáhlé pátrání v archivech, dotazování těch, co by mohli vědět něco konkrétnějšího, a bádalo se i na vybraných památkách v západních Čechách. Douglas se mezitím chystal k podpisu smlouvy, jako místo vybral Karlovy Vary. „Ještě před tím ale nechtěně prozradil některé důležité informace, například i rukama naznačil, jak velký by předmět měl být,“ líčil šéf kriminalistů. Jeho tým se znovu vrátil do Bečova. Tam si Karel Macek, někdejší bečovský kastelán (ten naposledy navštívil bečovský hrad nedávno – letos 28. října) vzpomněl na některé okolnosti. „Na hradě se totiž objevil potomek posledního majitele panství, který po druhé světové válce musel zemi opustit kvůli kolaboraci s nacisty,“ vzpomínal šéf pátracího týmu.

Kriminalisty tlačil čas, protože do podpisu smlouvy zbývalo už jen pár dní. Maryška se tak s kolegy pustil v Bečově opět do pátrání, tentokrát už s detektory kovu. Pod podlahou hradní kaple pak nalezli značně poškozený relikviář ještě s několika lahvemi archivního vína.

Speciální expozice

Relikviář dostali následně na starost restaurátoři pod vedením Andreje Šumbery, bylo ho nutné znovu rozebrat na tisíce kousků. Restaurátorské práce trvaly 11 let a stály 12 milionů korun.

V současné době se na hradě připravuje pro schránku s ostatky svatého Maura speciální muzejně-galerijní expozice, relikviář je doposud umístěn na zámku. „Na rozdíl od nynějšího muzea bude nová expozice obsahově a prostorově rozsáhlejší, interaktivní a primárně přístupná bez průvodce, navíc s možností se opakovaně vrátit k samotnému relikviáři,“ uvedl současný kastelán Tomáš Wizovský. Kvůli pandemii se nebudou konat žádné oslavy. Památkáři uspořádali pouze výtvarnou soutěž.

Katolický světec

Relikviář si nechal na zakázku vyrobit příslušník bohatého rodu Rumigny, jenž založil benediktinský klášter v belgickém Florennes. Byl zhotoven pro ostatky svatého Jana Křtitele a svatého Maura, které získal biskup Gérard de Rumigny z katedrály v Remeši. V roce 1838 ho odkoupil tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontini, a nechal ho opravit. Rodina Beaufort-Spontin vlastnila panství od roku 1813 do roku 1945. Maur žil zřejmě ve 2. století, byl to benediktinský opat a po smrti se stal katolickým světcem.

Ilustrační foto.
Z muzea zmizel diamant a perla, případ šetří policie