Veškeré práce jsou ale bedlivě sledovány památkáři, neboť je objekt chráněn takzvanou Sorelou, což je chráněná památková zóna Socialistického realismu. I proto byly přípravy oprav tohoto rozlehlého objektu poměrně zdlouhavé.

„Staveniště je předáno dodavatelské firmě, která rovněž předložila technickou projektovou dokumentaci na výrobu oken. Ta musejí být kopií těch původních. Naštěstí byla dokumentace památkáři schválena a mohla začít výroba,“ uvedl starosta města Jan Bureš.

Výměna oken je rozdělena na tři etapy. První se týká sálu, kavárny a předsálí. Poté budou práce zastaveny, aby se mohl uskutečnit Festival Oty Hofmana. „Další dvě etapy pak budou následovat, s tím, že kompletně by měla být všechna okna vyměněna do září příštího roku,“ doplnil starosta.

Další zásadní omezení dostali Ostrovští v otázce obnovy fasády domu kultury. Ta nejenže nesmí být nahrazena novou, ale nesmí se ani mýt tlakovou vodou. „Máme povoleno mytí pouze vodou z vodovodního řadu. Uvidíme, zda to bude dostačující. V zadní části budovy se pak pokusíme opravit praskliny,“ dodal Jan Bureš. Právě opravy prasklin a poškozených částí fasády budou opět sledovat památkáři, kteří pak vyhodnotí, jak budou opravy pláště budovy pokračovat. Na fasádu byl totiž kdysi použit takzvaný brizolit, který má v sobě lupínky slídy, které se při svitu slunce lesknou. A o tento efekt nechtějí památkáři přijít.