Kromě svatozáře se pracuje na chybějící piniové šišce. „Teď je pinie u kameníka Václava Štochla. Podle jejího stavu se bude rozhodovat o tom, zda se opraví, nebo vyrobí replika. Ostatně na sloupu už jsou dvě nebo tři repliky," poznamenal Slavík.

Sloup prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2012. „Na jeho opravy jsme dostali dotaci od Ministerstva kultury z obnovy památkové zóny. Obdrželi jsme částku kolem 1,4 milionu korun. Odborníci doporučují, aby pak docházelo k pravidelným údržbám jednou za tři roky," uvedl Slavík.

Barokní sloup vytvořil žlutický sochař Oswald J. Wenda ve spolupráci s italskými kameníky.


Sloup v datech

postaven 1701-1704

- vysvěcen 1712

- 1759 se provedla první oprava

- 1779 došlo k ničivému požáru, po kterém byl sloup následně obnoven

- 1854 doplnění sloupu o balustrádu a piniové šišky

- 1905 byla vložena pod plastiku svatého Ducha schránka

- kompletní renovace 1935

- další renovace

1989 1990

- k poslední velké renovaci došlo v letech 2011 2012

- letos se konala doporučená pravidelná údržba

- sloup má na výšku 13 metrů a je z jemnozrného pískovce