Součástí projektu je také revitalizace a výsadba nové zeleně. „V místech, kde je dům dětí a mládeže a základní umělecká škola, vznikne zázemí pro děti s prostorem pro sezení, drobnými hracími prvky a interaktivními tabulemi. A pro seniory vznikne odpočinkový prostor v zahrádkářské kolonii," uvedla starostka Jitka Pokorná.

V první etapě se počítá také s novou výsadbou zeleně. Staré jehličnany, které byly v minulosti vysazeny, dnes svým stavem ohrožují okolí.

„Regenerace je součástí projektové dokumentace. Novou zeleň jsme konzultovali s dendrologem. Staré jehličnany mají dnes kořeny na povrchu a hrozí jejich vyvrácení. Chceme mít stromy, které nebudou ohrožovat zdraví ani majetek," vysvětlila Pokorná. Práce začnou v ulicích Svobodova, Husova, Prvního máje, Krátká a Pod Plynárnou.

„Odhadované náklady se pohybují kolem 6 až 9 milionů. Na první etapu máme peníze v rozpočtu města. Na ty další budeme žádat o dotaci," řekla Pokorná. Nová Role patří na čtvrté místo měst v České republice, kde je nejvíce panelových domů na metr čtvereční.