"V rámci opravy provedeme rekonstrukci silnice I/20, kde obnovíme asfaltové souvrství včetně podkladní a ochranné vrstvy, vyměníme zeminu v podloží, dále pročistíme či vyměníme poškozené uliční vpusti pro zajištění odvodnění pláně a povrchu vozovku a v celém úseku obnovíme dopravní značení. Cílem rekonstrukce je zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikaci, zvýšení životnosti vozovky a zajištění bezproblémového odvodnění komunikace," informovalo Ředitelství silnic a dálnic.