Císaři a králi bude podřízeno zahájení lázeňské sezóny, Karlovarský karneval, dny otevřených dveří památek a další. „Tyto akce budou větší a honosnější. Například zahájení lázeňské sezony by měl doplnit historický jarmark s řadou řemeslníků nebo půjčovnou gotických kostýmů. Početnější bude i průvod Karla IV.," nastínila oslavy Helena Kyselá, mluvčí magistrátu.
Tématem Karlovarského karnevalu bude Karel IV. a slavní Karlové. V průvodu by se měly objevit masky slavných nositelů tohoto jména, ale mělo by se do něj zapojit i několik slavných žijících Karlů, tedy umělci, sportovci a další. „Pro podzimní dny otevřených dveří památek bychom rádi zrealizovali úpravu a zpřístupnění sklepních prostor Zámecké věže," doplnila mluvčí. Právě do těchto prostor, jak podle náměstka Jiřího Klsáka (KOA) legenda uvádí, sám Karel vstoupil a zanechal zde svou stopu.
Karlovy Vary hodlají k tomuto významnému výročí speciálně uspořádat také úplně nové tematické akce s různým zaměřením – hudební, divadelní a akce pro děti. „Jejich plán se bude teprve konkretizovat," poznamenala mluvčí.
Město vyhlásilo i dotační titul zaměřený na individuální projekty v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. „Kdokoliv, kdo měl nějaký tematický nápad, mohl si do konce října letošního roku podat žádost o dotaci z rozpočtu města. Žádosti budou posuzovány a dotace rozdělovány počátkem roku," upřesnila mluvčí.
Do plánů oslav se ale zapojí i organizace města. Například Lázeňské lesy vysadí na jaře „Strom Karla IV.", Karlovarský symfonický orchestr připravuje speciální koncert, činohra Karlovarského městského divadla plánuje novou hru. Vlastní projekt připravuje i Základní škola a Základní umělecká škola Šmeralova.
„Do oslav vloží město miliony korun. Zastupitelstvo už na sklonku loňského roku schválilo poskytnutí neinvestiční dotace pro infocentrum města ve výši 2.250.000,- Kč na projekt „Rok Karel IV. – propagační aktivity", odbor kultury, školství a tělovýchovy má v rozpočtu k prostředkům na kulturní aktivity navíc 4,5 mil. Kč právě na projekty spojené s výročím tohoto významného panovníka," doplnila mluvčí.