Pavel Čekan (ČSSD)
starosta Ostrova

Život je velice krátký a veškeré žabomyší války jsou malicherné. Je proto nanejvýš žádoucí zachovat si dobrou náladu a nenechat si ji ničím kazit. Všem lidem bych proto do roku 2012 popřál, aby si i v nelehké době zachovali svou víru a entuziasmus.

Petr Kulhánek (KOA)
primátor K. Varů

K Novému roku a do celého nového roku přeji Karlovarákům co nejvíce věcí kolem sebe, ze kterých se budou těšit, naopak minimum těch, na které se mohou mračit. Ať se všem podaří ještě více věcí a naplní více přání než v roce minulém. Přeji všem veselou mysl, dostatek nadhledu a optimismu, s touto výzbrojí se vše neradostné zvládá mnohem snadněji. Přeji nám všem, abychom měli vždy důvod se na sebe usmát, přeji nám všem zdravé tělo a v něm zdravého ducha.
A určitě bych popřál všem obyvatelům Karlových Varů takové politiky a místní vládu, o které toho uslyší co nejméně, naopak uvidí co nejvíce výsledků jejich práce zvyšující životní úroveň v našem městě. Vím, odvážné přání.
Obávat se něčeho hned na začátku roku? Podle mého názoru nerozumné, snad být připraven „na vše“ v souvislosti s vývojem evropské a světové ekonomiky. A těšit se? Toho je určitě v roce 2012 veliká spousta – od tradičních nejvýznamnějších akcí v průběhu roku přes nový bazén a opravené silnice, po ta nejmenší a nejvšednější potěšení, která skýtá každý den.

Olga Haláková
starostka Bečova

Rok 2012 zřejmě nebude nejlehčí, proto přeji všem hodně sil a pevné nervy. Přála bych si, aby se lidé spojili a společně všechno zvládli. Když lidé drží pospolu, tak se vždy všechny problémy lépe zvládají. Snad těch komplikací budeme řešit co nejméně. Přeji všem lidem krásný a úspěšný rok 2012.


Josef Novotný (ČSSD)
hejtman
Karlovarského kraje

Do nového roku roku vám přeji štěstí, zdraví, a také hodně sil a víry v lepší budoucnost vaši i vaší obce či města. Věřím přitom, že budete mít chuť a energii se do dění ve svých obcích a městech aktivně zapojit. Hezký nový rok.

Jan Horník
senátor a starosta

Přeji všem lidem, aby je to, co se na nás valí, zasáhlo co nejméně. Aby vše přečkali ve zdraví. Společně s nimi doufám, že bude lépe a těžké období hospodářské krize všichni ve zdraví a pohodě překonáme. Vím ale, že například podnikat v této atmosféře ekonomické nestability není a nebude jednoduché. V té politické rovině bych lidem přál méně politických hádek a více zdravého selského rozumu. A také to, aby o naší politice rozhodovali politici, a ne politické sekretariáty. Protože to není dobře.


Zdeněk Lakatoš
starosta Abertam

V novém roce bych všem lidem přál, aby se jim podařilo zvládnou všechny problémy, které nás čekají. Všechno bude dražší, takže pro normální lidi to nebude vůbec jednoduché. Také bych popřál, aby se lidem podařilo zachovat si optimismus a chuť se s problémy vypořádat. Snad vše zvládneme.

(iva,kop,jah)