Ve vodních nádržích v rekreačním areálu Rolava snad bude letos konečně čistější voda. Díky dohodě města s Českým rybářským svazem konečně získaly Karlovy Vary obě nádrže a mohou se pustit do jejich úprav. Rybáři od města získali jiné vodní plochy.

Zastupitelstvo města směnu posvětilo. Město tak získalo nejen vodní plochu v areálu koupaliště Rolava, ale i všechny pozemky, které zde zůstaly po původních stavbách.

K tomu, aby Rolava dostala parametry moderního koupaliště, jsou potřeba ještě stavební úpravy, do kterých se město pustí v nejbližších týdnech a měsících.

„Mezi velkou a malou vodní plochou bude opravena hráz, následně dojde k opravě břehů, ostrůvků a úpravě dna. Všechny tyto zásahy zajistí, že voda v koupališti bude kvalitní," slibuje náměstek primátora Petr Bursík.

Český rybářský svaz své aktivity z Rolavy přesune na rybníky Zátiší I. a II. u výjezdu z města ve Staré Roli a na rybník Kolovák, které se staly předmětem směny. Mezi městem a rybáři došlo také k výměně pozemků.

„Městu připadnou pozemky rybářů na koupališti Rolava, na kterých stávalo dříve občerstvení a sociální zařízení. Rybářům naopak připadnou pozemky, které jsou pod jejich objekty vedle Rolavy. Navíc jim půjčíme na dvacet pět let pozemky v Krokově ulici a pozemky u rybníku Krach," uvedl 1. náměstek Bursík.

Se směnou vodních ploch a pozemků jsou spokojeni i karlovarští rybáři.

„Dohoda s městem se rodila poměrně dlouho a těžce, jsme ale rádi, že k ní nakonec došlo. Z naší strany došlo k ústupku v požadavku na získání pozemků v Krokově ulici do našeho vlastnictví a souhlasili jsme s výpůjčkou. Chápeme a respektujeme rozvojové plány a potřeby města v této lokalitě," komentoval dohodu předseda karlovarské organizace Českého rybářského svazu Michal Blahůšek.

Rada města již schválila vypsání veřejné zakázky na sanaci a opravu hráze, stavební práce začnou ještě v jarních měsících.

„Vstup do volnočasového areálu Rolava nebude ani v letošním roce zpoplatněn," dodal Bursík.