Jenomže projekt gravitačního potrubí o celkové délce přibližně 500 metrů, jímž by se voda v nádržích koupaliště v teplotních špičkách průběžné dopouštěla a ochlazovala, a tím by se snížil přirozený výskyt vodního květu a sinic, muselo vedení města vzdát. Celkové náklady původního řešení byly sice v rozpočtu města už stanoveny na necelé čtyři miliony korun, ale v průběhu projekčních prací se přišlo na problém, který zpochybnil reálnost celé investice.

,,Stanovisko Povodí Ohře jasně nařizuje minimální zůstatkový průtok v řece Rolavě, který je v letních měsících kritický. Výškové poměry stávajícího náhonu k napouštění a uložení inženýrských sítí křižují trasu náhonu i gravitačního potrubí a byly by na hranici funkčnosti. Po komplikovaných jednáních bylo společně s projektantem rozhodnuto o změně dopouštění koupaliště. Riziko, že by gravitace v letních měsících nebyla kvůli nízkému průtoku funkční, bylo tak veliké, že jsme hledali jiné řešení," vysvětlil náměstek Michal Riško (ČSSD).

Nový návrh spočívá ve vybudování jímacího objektu s čerpadly od areálu Rolava vzdáleného cca 80 metrů. Ten bude sloužit pro horký letní provoz koupaliště.

,,Napouštění vodní plochy na Rolavě bude zjara realizováno stávajícím náhonem, což při dodržení správných postupů, měření čistoty a PH vody nepředstavuje žádný problém. V této době je vody dostatek. Dopouštění a ochlazování bude při splnění stejných požadovaných provozních parametrů zajištěno spolehlivěji, a navíc s třikrát nižšími investičními náklady. Podle rozpočtu vychází cena nově navrženého řešení na necelých 920 tisíc korun a díky tomu dojde k úspoře přibližně třech milionů korun. Tyto peníze mohou být investovány do dalšího rozvoje aktivit areálu," doplnil Michal Riško.