"Argument úspory financí, při symbolické úrovni odměn, neobstojí proti demokratickému principu rovnocenného přístupu k informacím a rozhodovacím procesům. Neobstojí proti ztrátě kontinuity u řady lidí, kteří se v dané problematice za uplynulá volební období velmi dobře orientují," upozorňuje opozice.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO, v koalici s Karlovaráky a SPOLU) je krok koalice logický a argumentuje úsporou financí i efektivní prací výborů a komisí. "Na počtu sedmi členů komisí a výborů se koalice shodla i po zkušenostech s účastí členů vícečlenných komisí z minulého volebního období a s operativností takto velkých skupin. Také se domníváme, že by složení komisí mělo alespoň trochu odrážet složení zastupitelstva, a pokud by měly být v každé komisi zastoupeny všechny subjekty v zastupitelstvu nějak spravedlivě, měly by mít okolo 20 členů, což je nesmyslně mnoho," vysvětluje primátorka.

Volby, ilustrační foto.
Senátní volby se opakovat nebudou, Jan Horník se obrací na Ústavní soud

Opozice ale upozorňuje, že z těchto poradních orgánů byli koalicí vyhození především odborníci. "V majetkové komisi tak poprvé od roku 1994 nebude Vlastimil Lepík (KOA), v kulturní komisi skončil Jiří Klsák (KOA), a to poprvé od roku 2010, ve finančním výboru nebude Petr Kulhánek, který v něm působil od roku 2006 a je autorem osmi městských rozpočtů. Koalice také odmítla navázat na práci nestranických odborníků ve sportovní komisi, kde několik funkčních období působil Václav Sebera, nebo v sociálním výboru, do kterého byl navržen terénní pracovník Richard Kubíček. Politická kultura tímto mocenským rozhodnutím dostala bohužel na frak a je o nepěkný signále pro styl budoucí komunikace současného vedení města," zdůrazňuje KOA i Piráti.

Podle Starostů (STAN) vždy bývalo dobrým zvykem, že po komunálních volbách byla místa v městských výborech a komisích rozdělena podle férového systému a svá zastoupení v nich měly všechny strany. Tento systém vždy odrážel pluralitu názorů a respektoval vůli voličů, což jsou aspekty, které považujeme pro řádné fungování města za nezbytné,“ uvedl za STAN oblastní předseda Albert Tošovský.

Obavu koalice z nízké účasti členů komisí a výborů a nízkou aktivitou práce STAN zpochybňuje. "Jde o argumentaci nespravedlivou, založenou nikoli na faktech, ale domněnkách a osobních antipatiích, postrádajících elementární logiku. Koalice de facto maluje čerty na zeď. My doporučujeme zachování stávajícího spravedlivého paritního systému, který by mohl být po uplynutí šesti až 12 měsíčního zkušebního období vyhodnocen, tentokrát na základě nikoli domněnek, ale reálné aktivity členů," doplnil Tošovský.

Jenišov. Ilustrační deník.
Jenišov, který má tisíc obyvatel, bude mít tři místostarosty

Úspory městských prostředků považuje STAN za zástupný problém. "Jednak je v porovnání s jinými výdaji města zcela marginální, ale především platí, že finančnímu hledisku je nadřazen princip rovnocenného přístupu k informacím, který v zásadě svými kroky koalice popírá. I zde jsme však ochotni koalici konstruktivně vyjít vstříc. Za hnutí Starostů a nezávislých jsme připraveni zřídit fond, kam budou odváděny odměny a jehož výtěžek bude použit na obecně prospěšný projekt, podporovaný městem," navrhuje koalici STAN. „Považujeme za nešťastné hned na začátku nového volebního období zasít do fungování na radnici nový precedens, který nepřinese nic dobrého a může se obrátit proti jeho zamýšlenému účelu," míní oblastní předseda STAN Tošovský.

S tím souhlasí i Robert Pisár, předseda krajské organizace STAN. „Ověřil jsem si v Sokolově a v Chebu, kde také zvítězilo ANO, že si koalice v těchto městech zachovaly zdravý rozum a počty členů poradních orgánů neomezily. Tudíž se do nich může i nadále zapojovat opozice. Karlovarský experiment považuji za nešťastnou ukázku toho, jak lze omezit expertní opoziční názory," zdůrazňuje Pisár.

Primátorka je opačného názoru a výtky odmítá. "Pokud bychom trvali na zastoupení všech subjektů, je třeba si uvědomit, že v zastupitelstvu působí v současné době sedm stran, a buď bychom se dostali k uvedenému nesmyslnému počtu členů, anebo by nastaly situace, kdy by ty z hlediska mandátu nejmenší subjekty byly zastoupeny stejně jako ty, které mají mandát násobně větší, což také nedává smysl. Navíc, kterýkoliv zastupitel se může svobodně účastnit jednání jakékoliv komise nebo výboru, takže pokud jde o proklamované získávání informací z jednání těchto orgánů, v tom naprosto nic nebrání," uvedla. A dodala že koalice uvítá, když se do práce komisí zapojí odborníci. Je přesvědčena, že by členové komisí měli být také zodpovědně seznámeni s fungováním města, jeho možnostmi, provázaností jednotlivých priorit a potřeb. "Tedy ideálně, aby to byli zároveň z podstatné části zastupitelé. Takto jsme složení komisí navrhli s tím, že nemáme problém, aby v nich byla opozice zastoupena, včetně pozic předsedů komisí či výborů. To, že v komisích nejsou lidé, kteří v nich pracovali léta, je do značné míry dáno rozložením mandátů, které určili karlovarští občané a které se snažíme respektovat. Určitě jsme vděčni za práci, kterou tito lidé v orgánech města odváděli, ale domníváme se, že je také dobré dát příležitost dalším zájemcům ochotným věnovat svůj čas a energii práci pro své město," uzavřela primátorka.