V koalici K20, která nyní vede Karlovy Vary, to vře. Podle našich informací se Karlovarská občanská alternativa pokouší vyměnit náměstka Jiřího Kotka (ALTERNATIVA). My jsme se proto Jiřího Kotka zeptali:

Jaký je váš postoj k těmto iniciativám? Proč tento návrh z vedení KOA? Byl jste primátorem osloven, abyste rezignoval? Projednávali jste to v Alternativě? Jaké má KOA proti vaší práci výhrady?

Jiří Kotek pro Deník uvedl: „Ano, připouštím, že jsem pod takovýmto tlakem, ale nechci to příliš rozvádět. ALTERNATIVA je velmi čitelná a snaží se jednoznačně naplnit svá předsevzetí DOST a ZMĚNA.
Já jsem dostal od svých kolegů, spolukandidátů a podporovatelů trest a čestný úkol s povinností přijmout funkci a k ní kompetenci naplnit taková očekávání. Tak se o to snažím. Proto také shovívavě chápu opoziční povyk i vzteklé štěkání postaviček kolem ODS a ČSSD. Méně však chápu vyjednavače KOA, když přednesli svůj požadavek.
Pokusím se pochopit a oddělit od sebe jejich motivační roviny.
Mandát k mému smírnému odvolání mají pouze lidé kolem ALTERNATIVY. Sám nerezignuji, to bych byl bábovka, kdybych utekl před rozběsněnými opozičníky a ohroženými V.I.P.
K mému odvolání by mohlo dojít jedině spojením opozice s někým z naší koalice, ale to není rébus pro mě. Já jsem do koalice vstoupil s vědomím její křehkosti, ale hlavně s důvěrou v ni.
Proto makám, s tomu odpovídajícím nasazením, nikoliv pro své ego či zájmy, ale výhradně na věcech avizovaných v programech a v koaliční dohodě,“ vyjádřil se Jiří Kotek.

Karlovarského primátora Petra Kulhánka (KOA) jsme se zeptali , jaké výhrady měl vůči Jiřímu Kotkovi a co ho k takovému postupu vedlo.

Petr Kulhánek Deníku sdělil: „Koaliční jednání jsem vyvolal na základě přetrvávajících problémů v komunikaci a koordinaci aktivit s náměstkem Jiřím Kotkem. Výhrady nevycházely pouze ode mne či z KOA, prezentovali je také další dva koaliční partneři. Musím zcela odmítnout informaci, která se objevila v Deníku 30. března, že by se KOA měla dopouštět nějakých intrik. Jde o zcela věcný pohled na věc, tedy zejména na fungování vedení města, kdy základním předpokladem i kamenem úspěchu je fungující komunikace a pečlivá koordinace všech kroků a aktivit. V případě, že se objeví kritické místo v tomto systému, je třeba ho pojmenovat a řešit.

KOA jedná na základě vzájemně odsouhlasených koaličních pravidel a jsme si vědomi toho, že nemůžeme jednat v rozporu s platnými pravidly či zákony. Vyžadujeme, aby je v koalici dodržoval každý. To jsou jediné důvody, proč jsme s některými kroky náměstka Jiřího Kotka nesouhlasili.
Vyvracím také interpretaci, že KOA dělá tlustou čáru za minulostí. Mnohokrát jsem zřetelně řekl, že ke sporným rozhodnutím se rozhodně vracet chceme, pokud se budou dát nějakým způsobem změnit nebo napravit. Utrácet však čas a peníze na věci, které už změnit nelze, považuji za krajně neefektivní.
Koaliční jednání tedy probíhá proto, abychom se do budoucna mohli vyhnout situacím, kdy nedostatečnou komunikací a koordinací bude docházet k aktivitám nebo krokům, které musíme poté revidovat, rušit, či se od nich distancovat,“ uvedl primátor Petr Kulhánek.