„Bez velkých investic není možné letiště modernizovat. Předpokládáme, že cenu za EIA ale vysoutěžíme levněji,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík (ANO).

Na rozšíření a prodloužení letové dráhy byly vypracovány tři varianty, z nichž kraj pro EIA vybral tu třetí, tedy tu nejnákladnější. Dráhu rozšiřuje na 45 metrů a prodlužuje o 360 metrů. Celkové náklady byly vyčísleny na 734 milionů korun bez DPH. První varianta počítala pouze s rozšířením dráhy na 45 metrů za 457 milionů korun bez DPH a druhá s rozšířením o 45 metrů a prodloužením o 240 metrů za 596 milionů korun bez DPH. „Je to příprava na další rozvoj letiště. Proto jsme záměrně zvolili třetí variantu, aby se EIA při případném prodloužení letové dráhy nemusela v budoucnu opakovat, pokud by se nyní dráha prodloužila pouze o 240 metrů,“ vysvětlil náměstek Hurajčík.

Posudek hradí letiště a kraj se bude snažit najít zdroje, které by část nákladů na posudek o vlivu na životní prostředí uhradily. Samotná modernizace karlovarského mezinárodního letiště je zařazena do Národního investičního plánu, takže by se měla hradit ze státních financí, případně dotací, a patří mezi deset prioritních projektů Karlovarského kraje. Letiště je už několik let ve ztrátě kvůli poklesu cestujících ze zemí bývalého Sovětského svazu. V roce 2018 sice letiště zdvojnásobilo počet cestujících na 45 tisíc, ale jde o cestující spíše nízkonákladových letů, kteří jsou méně solventní. Nyní je jedinou pravidelnou linkou spoj z Moskvy, který provozuje společnost Pobeda. O dalších linkách se jedná, ale zatím se žádnou nepodařilo delší dobu udržet. I když lety do Ruska jsou podle vedení letiště historicky ověřeným potenciálem, naděje vkládá i do dovolenkových letů do Středomoří. Pomoci by mohl i vstup lázeňského trojúhelníku do UNESCO a lety do Mnichova.