Nejprve se začátkem roku museli majitelé pozemků v Horách smířit se zprávou, že kvůli soudní žalobě o dědictví visí na jejich parcelách na katastrálním úřadu plomba a následně musí čelit rozhodnutí stavebního úřadu karlovarského magistrátu, že nové domy a doplňkové stavby nebude povolovat.

V Horách jsou nyní čtyři rozestavěné domy a zákaz staveb by se týkal zhruba 40 pozemků. Navíc majitelé pozemků sice plombu na parcelách mají, ovšem s doložkou spornosti, což znamená, že s parcelami mohou dále nakládat, případně je prodat. Na katastru jsou totiž jako majitelé zapsáni oni.

V Celní ulici zasahovalo několik inspektorů.
Karlovarský policista plánoval přepadení. Navíc měl obchodovat s anaboliky

Stavební úřad své stanovisko hájí. "Pokud někdo žádá o povolení stavby, musí mimo jiné doložit, že je vlastník, nebo souhlas vlastníka. Pokud to nelze udělat, protože v katastru je informace, že vlastník není znám, třeba proto, že se vlastnictví řeší u soudu, není možné postupovat v řízení dál. Je nutné vyčkat, až bude vlastník určen. Tak to vyžaduje zákon, a magistrát k tomu nepotřebuje ani nemůže vydávat žádné zvláštní pokyny, toto platí obecně," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

A zdůraznil, že plomba nebo jiná poznámka spornosti vlastnictví v katastru znamená přesně tohle: „Pozor, zápis není možné v tuto chvíli považovat automaticky za vlastnictví, protože se o vlastnictví vede nějaké řízení“. Pokud se tedy dotyčný pokusí svou nemovitost v takové chvíli prodat, může to zkusit, a vystavuje kupujícího třeba tomu, že bude prodej neplatný, případně sebe v nejhorším případě třeba trestu za podvod. V tu chvíli ale ten vlastník-nevlastník jedná o své vůli soukromé osoby. Ale úřad jako správní orgán by takhle v žádném případě jednat neměl," vysvětlil Jan Kopál. A upozornil, že vlastnictví nemovitostí v České republice neurčuje něčí dojem nebo tvrzení, ale bezesporný, a to zdůraznil, zápis v katastru nemovitostí. "Pokud je v katastru poznámka spornosti nebo blokace nakládání, sám katastr dává na vědomí, že vlastnictví nemusí být pravda a my to musíme respektovat. Nicméně víc a přesněji by ti o tom řekl samozřejmě ten, kdo registr vlastnictví nemovitostí spravuje, tedy katastrální úřad," dodal mluvčí.

Bazénové centrum KV Areny.
Náměstek Vaněk: plánujeme novou zahrádkářskou kolonii i rozvoj sportovišť

Jenomže obecní úřad v Horách je jiného názoru. "Poznámka spornost pouze znamená, že o vlastnictví se vede spor, ale neznamená to, že ten, kdo je na katastru zapsaný, není vlastníkem. Poznámka spornosti pouze upozorňuje na riziko, že jakékoliv předpisy, které katastr musí bez ohledu na poznámku spornost provést, mohou být posléze vymazány a vše se může přepsat na jinou osobu. Jinak řečeno, ani pro katastr není poznámka spornosti blokací pro přepis, takže tím spíše nemůže být pro jiní řízení včetně stavebního. Nehledě na to, že poznámka spornosti na katastru zapsána ještě nebyla, řízení o zapsání spornosti stále běží ," rozporuje stanovisko stavebného úřadu starostka Hor Lucie Hostašová.

Ta neváhala a stavební úřad karlovarského magistrátu okamžitě kontaktovala. "Dotazovala jsem se písemnou formou, jak bude stavební úřad nadále postupovat, obdržela jsem jen velmi strohou odpověď, postupovat se bude dle zákona. Jednu stavbu již zamítli. Majitelé proto podali odvolání ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje," nastínila rozhořčení majitelů parcel, kteří se bez nadsázky momentálně ocitli v pasti.

Taneční soubor Mirákl.
Mraky nad Miráklem se rozplynuly. V kulturním domě může zůstat

Zastání našli vlastníci pozemků pouze u obce Hory. Ta bude podle starostky Hostašové i nadále vydávat kladná stanoviska ve stavbám, protože poznámka spornosti pouze upozorňuje na riziko, že se vede spor o vlastnictví, ale neznamená to, že ten kdo je tam zapsaný, není vlastníkem. "Pro katastr nemovitostí není poznámka spornosti blokací pro přepis, tím spíše nemůže být pro jiná řízení, včetně stavebního. Stavební úřad odůvodňuje přerušení z důvodu předběžné otázky, kterou na katastr nemovitostí ještě ani nepodal," uzavřela starostka.